Discriminatie

Discriminatie is een vorm van grensoverschrijdend gedrag. Aan de UGent gaan we respectvol met elkaar om. Krijg je te maken met discriminatie of onrespectvol gedrag? Trustpunt is er voor je.

Een respectvolle en veilige leeromgeving

Iedereen heeft het recht op een respectvolle en veilige leeromgeving. Discriminatie en opmerkingen of grappen op basis van persoonlijke kenmerken horen niet thuis aan de UGent. 

De UGent is een maatschappelijk geëngageerde en pluralistische universiteit die openstaat voor alle studenten en medewerkers ongeacht hun levensbeschouwelijke, politieke, culturele en sociale achtergrond. Lees hier meer over de UGent en diversiteit.

Discriminatie is grensoverschrijdend gedrag. De procedures inzake een melding van discriminatie zijn dezelfde als voor andere vormen van grensoverschrijdend gedrag. Naast de gedragscode hanteert de UGent ook een non-discriminatieverklaring.

Wat is discriminatie

Het ongelijk behandelen of uitlatingen gebaseerd op een persoonlijk kenmerk zoals geslacht, genderidentiteit, genderexpressie, gezinssamenstelling, geboorte, burgerlijke staat, huidskleur, nationaliteit, afkomst en nationale of etnische afstamming, fysieke of genetische eigenschap, handicap, functiebeperking, ziekteverleden, gezondheidstoestand, leeftijd, seksuele geaardheid of oriëntatie, sociale afkomst, vermogen, geloof of levensbeschouwing, politieke overtuiging.

Zoals bij andere vormen van grensoverschrijdend gedrag zijn sommige grenzen subjectief en individueel en anderen heel duidelijk. Soms is men zich niet bewust dat bepaalde uitspraken kwetsend zijn. Stereotype denkbeelden of heersende maatschappelijke ideeën kunnen ook leiden tot (onbedoeld) kwetsend gedrag. Als iemand er een oncomfortabel gevoel bij heeft is het goed om hierover in dialoog te gaan.

Er zijn ook zeer duidelijke grenzen. Iemand uitsluiten, distinctieve of discriminerende uitlatingen, benadelen, maar ook grappen over een minderheidsgroep of op basis van gender maken zijn duidelijke vormen van discriminatie.

In België is er een antidiscriminatiewet die discriminatie verbiedt op grond van verschillende criteria. Dit maakt discriminatie strafbaar en dus vervolgbaar. Meer informatie vind je op de website van UNIA.

Waar kan ik terecht? Trustpunt luistert

Voor meldingen en vragen rond discriminatie kan je terecht bij Trustpunt. Ook als je twijfelt of je het zo kan benoemen of niet zeker bent of het ernstig genoeg is. Alle gesprekken zijn vertrouwelijk. Jij beslist over de verdere stappen. Verdere stappen zijn gelijkaardig aan andere vormen van grensoverschrijdend gedrag. Kijk hier voor meer info over Trustpunt.

Er zijn twee manieren om contact op te nemen met Trustpunt:

  • Per email via trustpunt@ugent.be
  • Telefonisch van 9u tot 12u op 09 264 82 82
  • Je krijgt zo snel mogelijk een gesprek. Een gesprek kan live of via video-call.
  • Waar vind je Trustpunt: ga naar Campus Ufo, rectoraat, Sint-Pietersnieuwstraat 25, verdieping -1, lokaal 27 (check hier de route)

Ben je in nood op een UGent-locatie of heb je dringend hulp nodig, dan kan je de klok rond bellen naar het permanentiecentrum op 09/264.88.88 voor directe assistentie. 

Waar kan ik terecht buiten de UGent?

Voor meldingen als slachtoffer of getuige kan je in België contact opnemen met UNIA via hun website.

Voel je jezelf niet veilig of zijn er strafbare feiten gepleegd? Neem contact op met politie. Voor dringende hulp bel 112.

Diversiteit en inclusie aan de UGent

Wil je meer weten over diversiteit en inclusie? Op zoek naar een specifieke community?

Kijk op deze webpagina of neem contact op met diversiteiteninclusie@ugent.be