Grensoverschrijdend gedrag en discriminatie: Trustpunt luistert

Als Universiteit Gent willen we respectvol met elkaar omgaan. Grensoverschrijdend gedrag en discriminatie worden niet getolereerd. Word je er mee geconfronteerd? Trustpunt is er voor je.

Ben je in nood op een UGent-locatie of heb je dringend hulp nodig, dan kan je de klok rond bellen naar het permanentiecentrum op 09/264.88.88 voor directe assistentie. Bij gevaarlijke situaties kan je ook beroep doen op politie en hulpdiensten via het noodnummer 112. Bij seksueel geweld kan je terecht in het Zorgcentrum na seksueel geweld voor medische hulp en psychische zorg alsook om een aangifte te doen als je dat wil. Het zorgcentrum bevindt zich in het Universitair Ziekenhuis Gent, C. Heymanslaan 10, 9000 Gent, ingang 26c en is telefonisch bereikbaar op +32 (0)9 332 80 80.

Wat is grensoverschrijdend gedrag?

Sommige grenzen zijn duidelijk: erover is erover. Maar andere zijn individueel. Dus wat anderen (nog) OK vinden, ervaar jij misschien wél als grensoverschrijdend, of omgekeerd. Het allerbelangrijkste? Dat iedereen in en rond de UGent elkaars grenzen respecteert. 

Binnen de werk- of studiecontext onderscheiden we vier vormen van grensoverschrijdend gedrag:

  1. Agressie: je wordt fysiek of verbaal bedreigd, lastiggevallen, gestalkt, aangevallen, ... Of je bent er getuige van.
  2. Pesten: je bent herhaaldelijk slachtoffer of getuige van vijandige, kwetsende of beledigende woorden, handelingen, gebaren of teksten (bv. cyberpesten).
  3. Ongewenst seksueel gedrag: je krijgt te maken met, of bent getuige van seksueel ongepast gedrag – van dubbelzinnige opmerkingen over intieme aanrakingen tot aanranding of verkrachting.
  4. Discriminatie: je wordt ongelijk behandeld of krijgt te maken met uitlatingen gebaseerd op een persoonlijk kenmerk zoals geslacht, genderidentiteit, genderexpressie, gezinssamenstelling, geboorte, burgerlijke staat, huidskleur, nationaliteit, afkomst en nationale of etnische afstamming, fysieke of genetische eigenschap, handicap, functiebeperking, ziekteverleden, gezondheidstoestand, leeftijd, seksuele geaardheid of oriëntatie, sociale afkomst, vermogen, geloof of levensbeschouwing, politieke overtuiging.

Twijfel je of wat je ervaart grensoverschrijdend gedrag is of zit je nog met vragen? Neem contact op met Trustpunt.

Wat kan ik doen?

Voel jij je oncomfortabel bij het gedrag van iemand of een bepaalde situatie? 

Weet dat je hierover in gesprek kan gaan:

 • met de persoon zelf,
 • met iemand die je vertrouwt,
 • met een vertrouwenspersoon van Trustpunt in een vertrouwelijk gesprek. Je staat er dus niet alleen voor.

Werkt in dialoog gaan met elkaar niet of voelt het niet veilig? 

Dan heb je verschillende opties:

 • Je kan kiezen om samen met Trustpunt te werken aan veiligheid en herstel op een vertrouwelijke en informele manier. Zo kunnen we een gesprek begeleiden tussen jou en degene die over je grens ging of jou helpen in hoe je die persoon kan aanspreken.
 • Lukt dit niet of denk je dat er formele maatregelen nodig zijn? Wil je een sanctie vragen? Hiervoor kan je je richten tot juridischezaken@UGent.be. Dit kan je niet anoniem en je beslist zelf ook niet over de uitkomst. Als je voor een formele procedure kiest kan je bij Trustpunt terecht voor ondersteuning. Trustpunt heeft echter geen impact op formele procedures, maatregelen of sancties.
 • Meerdere vormen van grensoverschrijdend gedrag en discriminatie zijn in België strafbaar. Je kan aangifte doen bij politie, los van de UGent procedures. Doe dit zeker als je fysieke veiligheid in het gedrang is. 
 • Bij seksueel geweld kan je terecht in het Zorgcentrum na seksueel geweld voor medische hulp en psychische zorg alsook om een aangifte te doen als je dat wil.

In onderstaand schema vind je welke actiemogelijkheden er zijn binnen de UGent en waar je hiervoor terecht kan:

Schema van de actiemogelijkheden voor studenten bij grensoverschrijdend gedrag

Meer informatie over de actiemogelijkheden en procedures vind je bij de FAQ op deze webpagina.

Twijfels over je eigen gedrag?

Heb je twijfels over hoe je eigen gedrag binnenkomt bij je omgeving of werd je aangesproken over jouw gedrag? Ook met vragen en bezorgdheden hierover kan je terecht bij Trustpunt. We luisteren naar je verhaal en kunnen tools en coaching aanreiken om hierrond te werken.

Om bij de UGent een veilige omgeving te creëren hebben we iedereen nodig.

Wees je ervan bewust dat ieder grenzen heeft. We roepen ieder op te reageren als je ziet dat iemand zich oncomfortabel voelt bij bepaald gedrag of een bepaalde situatie of als jij vindt dat het niet OK is. Met persoonlijke vragen over hoe jij gepast kan reageren op ongepast of ongewenst gedrag kan je bij Trustpunt terecht.

Meer lezen over reageren op grensoverschrijdend gedrag? Surf eens naar Grenswijs.

Waar kan ik terecht? Trustpunt luistert

Heb je gedrag ervaren dat over je grens ging, was je getuige of twijfel je of jouw gedrag ongepast was? Je kan steeds terecht bij Trustpunt. Ook als je niet weet of je het grensoverschrijdend gedrag of discriminatie kan noemen.

Gesprekken zijn vertrouwelijk. Jij beslist of en welke stappen genomen worden. Vertrouwenspersonen nemen een neutrale houding aan en oordelen niet. Wil je enkel je hart luchten? Wil je tips wil krijgen om zelf te reageren of over hoe je zelf respectvol met een situatie kan omgaan? Heb je concrete hulp nodig? Weet je het niet? Aarzel niet om in gesprek te gaan. 

Wat kan Trustpunt doen op jouw vraag?

 • een luisterend oor en ondersteuning bieden, wat je er ook verder mee wil doen,
 • informatie geven over mogelijke procedures,
 • advies geven,
 • ondersteuning bieden om het probleem zelf aan te pakken,
 • in gesprek gaan met de andere persoon,
 • bemiddeling met de andere persoon,
 • een doorverwijzing.

Weet je nog niet wat je wil doen? Bespreek het met de vertrouwenspersoon, je hoeft ook niet meteen te beslissen.

Gesprekken blijven dus steeds vertrouwelijk. Jij beslist met wie je informatie deelt.

Vragen? Stel ze vrijblijvend via trustpunt@ugent.be

Afspraak maken met Trustpunt? Zo werkt het

Er zijn twee manieren om contact op te nemen met Trustpunt:

 • Per email via trustpunt@ugent.be
 • Telefonisch van 9u tot 12u op 09 264 82 82
 • Je krijgt zo snel mogelijk een gesprek. Een gesprek kan live of via video-call.
 • Waar vind je Trustpunt: ga naar Campus Ufo, rectoraat, Sint-Pietersnieuwstraat 25, verdieping -1, lokaal 27 (check hier de route)

Het team

Het team van Trustpunt
V.l.n.r. Sara Drieghe, Pieter Detombe, Joke De Clercq, Marina Dhossche, Danielle Wouters, Lore Vermeulen, Sigried Lievens, Nona Beele, Stephanie Bouckenhove, Gunther Groenwals, Noortje De Cleene (niet op foto)

Gedragscode UGent

Binnen de UGent willen we een zorgzame, positieve en respectvolle manier van omgaan met elkaar stimuleren. In onze gedragscode stippelen we uit wat dit concreet betekent.

Vlaams meldpunt grensoverschrijdend gedrag

Wil je liever een melding maken of een luisterend oor buiten de UGent? Dan kan je contact opnemen met het Vlaams meldpunt grensoverschrijdend gedrag via het gratis nummer 0800/13184. Het meldpunt is bereikbaar tussen 9u en 17u en maandagavond tussen 17u tot 20u. Je kan ook gebruik maken van de chat of een antwoordformulier via de website www.grensoverschrijdendgedrag.vlaanderen of mailen naar meldpunt@vlaanderen.be.

Zit je met iets anders en zoek je een luisterend oor?

Bij de vertrouwenspersonen van Trustpunt kan je terecht met vragen over en meldingen van grensoverschrijdend gedrag. Heb je een andere vraag of probleem, dan staan deze experts voor je klaar:

Of neem even een kijkje op de Wel in je vel pagina.

Personeel of doctoraatsstudent?

Lees meer op de intranetpagina van Trustpunt voor medewerkers rond grensoverschrijdend gedrag. Procedures kunnen verschillen.