Herexamens

2 examenkansen per vak

Je mag voor elk opleidingsonderdeel waarvoor je geen creditbewijs hebt behaald tijdens de eerstesemesterexamenperiode óf tweedesemesterexamenperiode (met uitzondering van vrijstellingen en eerder behaalde credits), herkansen in de tweedekansexamenperiode.

Je kan dus niet opnieuw examen afleggen van een vak waarvoor je een creditbewijs hebt behaald.

Niet voor uitgaande uitwisselingsstudenten

Als uitgaande uitwisselingsstudent heb je recht op het aantal examenkansen geboden door de ontvangende instelling.

Een bijkomende examenkans aan de UGent is niet mogelijk.

Gebuisd in 1ste zit: automatisch geregistreerd voor 2de zit

Indien je niet geslaagd bent in de eerstesemesterexamenperiode óf tweedesemesterexamenperiode, dan ben je automatisch geregistreerd voor de tweedekansexamenperiode.

Gebuisd voor permanente evaluatie?

Voor niet-periodegebonden evaluatie van een opleidingsonderdeel (permanente evaluatie) is het mogelijk dat de tweede examenkans bestaat uit een compenserende activiteit tussen eerstesemesterexamenperiode óf tweedesemesterexamenperiode en de tweedekansexamenperiode, of dat je slechts één examenkans krijgt (wordt vermeld in de studiefiche van het vak).

Geen overdracht van examencijfers minder dan 10

Examencijfers van minder dan 10 op 20 worden niet overgedragen naar een volgende examenperiode of academiejaar (in de praktijk wordt een - niet getolereerde (gedelibereerde) buis - dus terug op het cijfer 0 gezet).

Contact

Facultaire studentenadministratie