Structuur

INLEIDING What's in it for your audience?

  • Open sterk.
  • Stel jezelf voor.
  • Kondig het onderwerp aan.
  • Bespreek de manier waarop het geheel zal verlopen, bv. wanneer er vragen gesteld kunnen worden, hoe lang de presentatie zal duren.
  • Bied een overzicht van wat je gaat behandelen en wat je publiek daaraan heeft.

MAAR vooral motiveer je publiek om naar jou te luisteren:

MIDDEN

  • Herhaal je kernboodschap.
  • Houd het publiek bij jouw presentatie.
  • Gebruik meta-taal: concretiseer.
  • Geef structuur aan met frasen.

SLOT What's your take-home message?

  • Vat samen.
  • Ga om met moeilijke vragen.
  • Bedank.
  • Geef je contactgegevens. 
  • Eindig met je take-home message.
  • Gebruik de 100% aandacht, maak er een activatiemoment van: