Gebruik goede werkwoordstijden

  • Gebruik de tegenwoordige tijd als je theorie, feiten, herhalende gebeurtenissen, tabellen en grafieken beschrijft.

    bv. In dit rapport wordt een overzicht gegeven van …

    bv. Streptomycine inhibeert de groei van M. tuberculosis (Smith, 1997)

  • Schrijf in de verleden tijd als je het praktische deel beschrijft, bv. bij een labo-onderzoek, als je niet-gepubliceerde onderzoeksresultaten geeft en als je persoonlijke beweringen maakt.

    bv. Deze organismen groeiden het snelst bij 37°C ... De steekproef werd getrokken uit…

  • Ban de toekomende tijd.