Schrijf een paper, bachelor- of masterproef

Bezin eer je begint

Dit filmpje bevat zeker niet alles wat belangrijk is wanneer je een paper/scriptie schrijft: bekijk deze website grondig en vraag bijkomende schrijftips aan je faculteit!

Je faculteit biedt ook schrijfondersteuning aan. Klik voor schrijfhulp op maat aan je faculteit.

Hoe schrijf je een paper?

Vind de oplossing voor je probleem

Ik wacht met schrijven tot al het praktische werk gedaan is.

Schrijven mag je niet zien als een laatste actie. Je moet regelmatig schrijven van in het begin. Wetenschappelijk schrijven is immers een vaardigheid die je moet leren.

Dien, in samenspraak met je promotor/begeleider, af en toe een stuk in om na te lezen.

Het is gevaarlijk om pas tegen de deadline te beginnen met schrijven, want dan kan je enkel een eerste versie maken en heb je geen tijd om te herschrijven. Een eerste versie is meestal niet goed genoeg. Schrijven is altijd een proces.

Ik heb geen inspiratie om te schrijven en krijg daardoor niets op papier.

Schrijven is een proces. Beschouw je paper/masterproef als een aaneenschakeling van kleine taken.

Probeer elke dag toch 15 minuten te schrijven, al is het maar om te noteren wat je de vorige dag gedaan hebt.

Werk systematisch:

  • je hebt al een inhoudsopgave gemaakt in een vorige fase. Maak aan de hand daarvan een indeling van de te schrijven hoofdstukken.
  • beschrijf een hoofdstuk eerst aan de hand van een aantal trefwoorden of schema’s en bouw daarop verder
  • start met de (hoofd)stukken waarover je al veel informatie hebt, de stukken die je nodig hebt als basis voor een ander stuk of de stukken die gemakkelijk te schrijven zijn (bv. de beschrijving van de methodologie)

Ik heb alles liggen (literatuur, onderzoeksresultaten), maar ik slaag er niet in om het vlot uit te schrijven.

Begin met schrijven en wees niet bezorgd over juiste, precieze formuleringen, volledigheid, taalgebruik, leestekens, spelling....

Start met de (hoofd)stukken waarover je al veel informatie hebt, de stukken die je nodig hebt als basis voor een ander stuk of de stukken die gemakkelijk te schrijven zijn (bv. de beschrijving van de methodologie).

Geef af en toe eens een stuk aan iemand anders om na te lezen.

Ik ga niet vooruit bij het schrijven, want ik wil iedere zin onmiddellijk perfect neerschrijven.

Schrijven is altijd een proces dat begint met een eerste kladversie (zonder rekening te houden met stijl of vorm).

Begin met schrijven en wees niet bezorgd over juiste, precieze formuleringen, volledigheid, taalgebruik, leestekens, spelling.

Ik weet niet hoeveel tijd ik moet uittrekken voor het schrijven.

Schrijven mag je niet zien als een laatste actie. Je moet regelmatig schrijven van in het begin (bv. in de voorbereidingsfase fiches maken bij literatuuronderzoek, bv. in de onderzoeksfase alle (tussentijdse) resultaten van je onderzoeksactiviteiten noteren).

Als je alle antwoorden op mogelijke problemen in 1 document wil raadplegen, klik dan door naar de Schrijfwijzer van de UGent.

Scriptieprijzen

  • Speelt gender- en / of diversiteitsthematiek een centrale rol in je scriptie? Ding dan mee naar de DiverGent-scriptieprijs!
  • Biedt je scriptie een antwoord op een duurzaamheidsvraagstuk? Stel je dan kandidaat voor de FUTUREproef-award!