Weet wat je schrijft

Denk na over het soort tekst dat je moet schrijven.

  • Een paper is een uitwerking van een goed onderbouwde onderzoeksvraag waarop je het antwoord zoekt in een objectieve literatuurstudie of veldonderzoek. Je werk omvat een inleiding, een methodologie, resultaten en een besluit, en dat alles wordt weergegeven in een wetenschappelijke stijl.
  • Een abstract is een korte, objectieve samenvatting van de inhoud van een publicatie. Het bestaat uit een aantal vaste onderdelen, namelijk een inleiding, een beschrijving van de onderzoeksvraag, de methodologie, de resultaten en de conclusie. Bij die laatste twee aspecten ligt het grote verschil met een inleiding van een wetenschappelijke paper. Daar geef je namelijk nog geen resultaten en een conclusie weer. Soms vraagt een professor een abstract als onderzoeksvoorstel en dan hoef je nog geen resultaten voor te leggen.
  • Een academische poster is een affiche waarop je jouw onderzoek visueel, kort en aantrekkelijk voorstelt. De poster moet een zelfstandig geheel zijn en dus ook zonder toelichting begrijpbaar zijn. Vaak worden grafieken, diagrammen gebruikt om de resultaten voor te stellen. De poster moet een goede titel hebben en er aanlokkelijk uitzien waardoor bezoekers van een postersessie geneigd zijn om jouw poster in detail te komen bekijken en extra informatie te vragen aan jou. Je kan zo als onderzoeker in discussie treden met andere vakgenoten en expertise uitwisselen.
  • Een onderzoeksvoorstel moet overtuigend zijn, maar wetenschappelijk blijven. Je onderzoeksvraag, methodologie en referentielijst moeten zeer gedetailleerd uitgebouwd worden om een mogelijke werkpiste te beargumenteren. Toch mag je tekst niet te lang zijn. Het evenwicht bewaren tussen concreet, gedetailleerd weergeven en bondig blijven is een ware uitdaging. Een onderzoeksvoorstel bestaat uit een aantal vaste onderdelen. Allereerst moet je met een scherpzinnige titel de aandacht van de lezer trekken. Het voorstel zelf bevat een abstract, een verheldering van je onderzoek en de gebruikte referentielijst.
  • Een recensie is een argumentatieve tekst over jouw persoonlijke mening in een wetenschappelijke stijl. Begin met een korte, rake inleiding en een summier overzicht van de inhoud van het boek of artikel. Dan onderbouw je een argumentatie over de pro’s en contra’s van het werk. Vergeet daarbij niet om je uitspraken te staven aan de hand van literatuur of voorbeelden. Omschrijf als conclusie de slotsom van je redenering.
  • Een essay is een 'niet te korte, voor een ruim publiek bestemde, subjectief gekleurde verhandeling over een wetenschappelijk of letterkundig onderwerp, gekenmerkt door een goede persoonlijke stijl' volgens Van Dale. Aan de universiteit zijn er maar weinig opleidingen waar studenten de opdracht krijgen om een essay te schrijven. Bij examens wordt er echter verwacht dat je open examenvragen beantwoordt in essayvorm. Daarmee bedoelt de docent dat je de te kennen leerstof beredeneerd en gestructureerd weergeeft in een korte, heldere tekst.
  • In een reflectieverslag ga je terugblikken op je eigen handelen. Je reflecteert op wat je hebt geleerd waardoor je je bewust wordt van je sterke en minder sterke kanten. Je kan gebruikmaken van de STARR-methode om je daden te analyseren. Zo kan je handelingsalternatieven en nieuwe leerdoelen SMART formuleren. Reflecteren vergroot je professionaliteit.
  • Een samenvatting van een tekst houdt in dat je de hoofdzaken weergeeft van die tekst, op een heldere, gestructureerde manier. De lezer verwacht ook een conclusie.
  • Een synthese kan gebruikt worden als een synoniem van een samenvatting. Het grootste verschil zit er echter in dat een synthese een samenvatting is van verschillende teksten. Let erop dat je niet zomaar de teksten apart samenvat en achter elkaar zet. De bedoeling van een synthese is net dat je de verbanden tussen de verschillende bronnen duidelijk maakt in een eigen tekst.