Argumenteer

Een academisch lezerspubliek verwacht dat je argumenteert. Doe dat niet vanuit je eigen standpunt of zonder bewijzen.

Gebruik deze argumentatietechnieken

 • Analogie: je vergelijkt specifieke voorbeelden
 • Generalisatie: je gebruikt één voorbeeld om een algemene uitspraak te doen
 • Causaal verband: je toont aan wat de oorzaak is en welke gevolgen die heeft
 • Autoriteit: je ondersteunt jouw uitspraak met een bevestiging van een expert
 • Oordeel over eigenschap: je velt een oordeel op basis van een eigenschap
 • Doel-middel: je stelt een middel voor omdat het een bepaald doel bereikt

Bij deze argumentatie kan eigen bronnenmateriaal nuttig zijn. Je kan bijvoorbeeld diepte-interviews afnemen en via analogie aantonen dat jouw hypothese klopt.

Denk er bij de argumentatie aan dat je integer moet zijn. Geef weer in welke mate je zeker bent van je argumenten.

Tips

 • Dien af en toe een stuk in om na te lezen.
 • Argumenteren is een proces: begin op tijd te schrijven.

Lees meer

 1. Argumenteer sterk
 2. Sla geen stappen over in je redenering
 3. Produceer zelf bronnen
 4. Vermijd drogredeneringen