Herwerk

Herwerk

 • Een scriptie is het resultaat van herlezen en herschrijven. Gebruik daarom deze schrijfwijzer.
 • Plak je tekst ook eens in de Schrijfhulp. Verwerk de gekregen feedback kritisch.
 • Heb je een goede scriptie geschreven? Dien je scriptie in voor de scriptieprijs.
 • Leunt jouw onderwerp enigszins aan bij de gender- en / of diversiteitsthematiek? Dien je scriptie dan in voor de DiverGent scriptieprijs.

Een goede scriptie:

 • steunt op academische bronnen en niet op bijvoorbeeld krantenartikels of Wikipedia;
 • is vrij van plagiaat;
 • bevat correcte informatie die up-to-date en relevant is;
 • is meer dan een opsomming van correcte feiten: de scriptie voegt een creatief element toe;
 • doet wat er in de inleiding beloofd wordt;
 • stelt een scherpe onderzoeksvraag die beantwoord wordt in de conclusie;
 • volgt één lijn= van de onderzoeksvraag en de hypothesen naar een beargumenteerd antwoord daarop;
 • gebruikt een weloverwogen methode en verantwoordt die ook;
 • eindigt met een overzichtelijke conclusie waarin de zaken helder en genuanceerd samengevat worden;
 • leest vlot door neutraal woordgebruik en een overzichtelijke structuur.

Vind de oplossing voor je probleem

Ik schrijf, maar blijf eindeloos verbeteren en herschrijven, tot er niets bruikbaars meer overblijft.

Probeer eerst één inhoudelijk samenhangend stuk uit te schrijven. Laat het even liggen (terwijl je ondertussen iets anders doet) voordat je begint met verbeteringen aan te brengen.

Laat het stuk dat je hebt geschreven eerst eens door iemand anders lezen voordat je met herschrijven begint.

Ik zit met verschillende versies van dezelfde tekst en geraak er niet wijs uit.

Maak een goed onderscheid tussen de verschillende versies: - print elke versie af op een andere kleur papier - maak een mapje per versie zowel voor de geprinte als voor de opgeslagen versies - herbenoem telkens de nieuwste versie met de datum erbij in de bestandsnaam bv. ‘Opslaan Als’: scriptie_14_02_2008.

Durf oudere versies te elimineren; nieuwere versies zijn in principe een verbetering of een uitbreiding van vorige versies.

Inhoudelijk staat alles op papier, maar voor de afwerking kan ik geen energie meer opbrengen

Beoordelaars zijn uiterst gevoelig voor slordigheid en slechte taalbeheersing: controleer je tekst op taalfouten, spelling en grammatica:

 • Ga na of je tekst duidelijk en verstaanbaar is;
 • Zorg voor een overzichtelijke en geactualiseerde inhoudsopgave; kijk of de titels van de hoofdstukken, paragrafen en bijlagen overeenstemmen met je inhoudsopgave;
 • Controleer je literatuurlijst op volledigheid en correctheid.

De vorm versterkt de inhoud; zorg dus voor een overzichtelijke lay-out.

Nog een gouden tip van Prof. Eva Brems