Herwerk en evalueer

Herwerk

Schrijven is een proces dat in verschillende fases verloopt. Tijdens dat proces zal je voortdurend herlezen en herschrijven. Hoe je dat moet doen, kom je in dit onderdeel te weten.

Evalueer

Je docenten zullen je tijdens het schrijfproces feedback geven op je taak. Welke aspecten ze zullen beoordelen, vind je in dit onderdeel terug.