Evalueer

Schrijfwijzer

Met deze schrijfwijzer zal je docent je feedback geven op je schrijfproduct. Wanneer je klikt op de mogelijke fouten, zal je meer uitleg krijgen.

Deze schrijfwijzer kan aangepast zijn aan jouw specifieke opleiding of schrijftaak. Vraag meer info bij je docent.

 

Ben je student Letteren & Wijsbegeerte?

Ook bij Taalonthaal van de faculteit Letteren & Wijsbegeerte gebruiken ze deze schrijfwijzer. Daar is hij gelinkt aan een Vademecum waarin concrete, faculteitsgebonden tips staan.