Lees je in

Tips

Vind de oplossing voor je probleem

Mijn promotor vindt mijn tekst onvoldoende diepgaand en genuanceerd.

Stoffeer je uiteenzetting met voldoende literatuur.

Gebruik bronnen die je stelling staven, maar schenk ook ruime aandacht aan tegenstemmen.

Je docent kan je het best begeleiden om relevante bronnen te vinden. Hij of zij is immers expert in je onderzoeksdomein en heeft een goed zicht op belangrijke auteurs.

Ik verwijs naar niet-relevante bronnen en bespreek details. / Ik verwijs naar niet-actuele bronnen. Ik vind geen actuele bronnen.

Schrijf je in voor de Ufora-leerpaden van de faculteit Letteren & Wijsbegeerte. Je vindt er filmpjes die je leren hoe je goede zoektermen formuleert en welke databanken geschikt zijn voor jouw vakgebied. Zo leer je van aan je computer hoe je makkelijk actuele en relevante bronnen vindt.

Op dezelfde site lees je hoe je kunt aansluiten bij een rondleiding in de bibliotheek. De gids leert je live hoe je relevante bronnen kunt zoeken voor je bachelorproef of masterscriptie in de collecties die onderdeel uitmaken van de Faculteitsbibliotheek Letteren en Wijsbegeerte. Of je kunt je vragen stellen aan een bibliotheekmedewerker tijdens een drop-in sessie digitale zoekvaardigheden.

Ik heb één interessant artikel gelezen, maar ik vind geen directe link met mijn opleiding.

Probeer de sneeuwbalmethode uit: zoek van smal naar breed. Zoek alle artikels en boeken op waar in dat ene artikel naar verwezen wordt. Die verwijzen je dan weer door naar andere literatuur. Via die literatuur krijg je zicht op de ruimere context en kan je nagaan of er een link is met je opleiding.