Zoek bronnen

Volg het stappenplan

1. Verfijn

 • Verfijn je onderwerp op basis van literatuur over je onderwerp.
 • Verken het terrein. Lees bijvoorbeeld een publicatie van jouw promotor om te weten waar hij/zij mee bezig is en wat hij/zij verwacht.

2. Selecteer

 • Op basis van je onderzoeksvraag, zoek je nu literatuur. Lees eerst alle theoretische bronnen en bekijk nadien het empirisch onderzoek.
 • Zoek systematisch: gebruik de sneeuwbalmethode.
 • Zoek actief naar hiaten in de theorie over je onderwerp:
   - Welke hypothesen werden nog niet belicht?
   - Ontbreken er misschien experimenten?
   - Is er een probleem in verband met de methodologie in de bronnen?

       Vermeld deze hiaten in je inleiding.

 • Creëer een duidelijk conceptueel en theoretisch kader.
 • Beoordeel de gevonden bronnen: zoek per bron de invalshoek van die specifieke bron zodat je het materiaal in de juiste context kan plaatsen.
 • Sta kritisch tegenover internetbronnen.
 • Geef de voorkeur aan recente bronnen en actuele inzichten.

3. Schrijf neer

 • Maak aantekeningen, schema's van de resultaten van je zoekacties.
 • Analyseer, combineer en synthetiseer de informatie.
 • Houd fiches bij van alle zoekacties met de belangrijkste informatie.

4. Stel een referentielijst op

Tips

 • Stoffeer je uiteenzetting met voldoende literatuur. Gebruik bronnen die je stelling staven, maar schenk ook ruime aandacht aan tegenstemmen.
 • Zoek een recent boek of artikel over je onderwerp en consulteer de referentielijst voor andere bronnen.
 • Lees een goede scriptie van een student bij dezelfde promotor.
 • Noteer alle gegevens over de publicaties nauwkeurig.