Lees bronnen

Volg het stappenplan

Met een goede leesmethode kan je literatuuronderzoek efficiënt verlopen.

1. Scan je gevonden bronnen oppervlakkig.

 • Lees de titel / ondertitel.
 • Bekijk het jaartal. Selecteer een zo recent mogelijke publicatie.
 • Controleer de relevantie en de betrouwbaarheid van de auteur.
 • Lees de achterflap.
 • Lees de inhoudstafel. Duid de relevante hoofdstukken aan.
 • Blader door de tekst. Bekijk eventuele grafieken en tabellen. Lees eventuele tussenkoppen.

2. Lees de grote lijnen van de tekst.

 • Zoek of er een abstract voorhanden is en lees het.
 • Lees de inleiding en het besluit van het boek, hoofstuk of artikel dat je geselecteerd hebt.
 • Lees de eerste en de laatste zinnen van een alinea: daar staat bij goed opgebouwde teksten de essentie van die alinea.

3. Lees integraal en in detail.

 • Lees grondig en actief: gebruik eventueel kleuren om de essentie van de bijzaken te onderscheiden.
 • Maak een schema om de gelezen informatie gemakkelijk terug te vinden. Let hierbij op verbanden zoals tegenstelling, vergelijking, opsomming, enz. Die verbanden worden vaak aangegeven door signaalwoorden. Let op: niet elke tekst is even goed gestructureerd. Soms zal je zelf een structuur moeten zoeken door alinea's met elkaar te verbinden in een schema.

Vind de oplossing voor je probleem