Lees bronnen

Volg het stappenplan

Met een goede leesmethode kan je literatuuronderzoek efficiënt verlopen.

1. Scan je gevonden bronnen oppervlakkig.

 • Lees de titel / ondertitel.
 • Bekijk het jaartal. Selecteer een zo recent mogelijke publicatie.
 • Controleer de relevantie en de betrouwbaarheid van de auteur.
 • Lees de achterflap.
 • Lees de inhoudstafel. Duid de relevante hoofdstukken aan.
 • Blader door de tekst. Bekijk eventuele grafieken en tabellen. Lees eventuele tussenkoppen.

2. Lees de grote lijnen van de tekst.

 • Zoek of er een abstract voorhanden is en lees het.
 • Lees de inleiding en het besluit van het boek, hoofdstuk of artikel dat je geselecteerd hebt.
 • Lees de eerste en de laatste zinnen van een alinea: daar staat bij goed opgebouwde teksten de essentie van die alinea.

3. Lees integraal en in detail.

 • Lees grondig en actief: gebruik eventueel kleuren om de essentie van de bijzaken te onderscheiden.
 • Maak een schema om de gelezen informatie gemakkelijk terug te vinden. Let hierbij op verbanden zoals tegenstelling, vergelijking, opsomming, enz. Die verbanden worden vaak aangegeven door signaalwoorden. Let op: niet elke tekst is even goed gestructureerd. Soms zal je zelf een structuur moeten zoeken door alinea's met elkaar te verbinden in een schema.

Vind de oplossing voor jouw probleem

Ik blijf boeken en artikels zoeken, maar ik heb nog niets gelezen.

Selecteer die boeken en artikels die direct aansluiten bij je onderwerp en neem deze eerst door; minder relevante werken kunnen later misschien nog van pas komen.

Ga na of je het lezen niet gewoon uitstelt omwille van de angst om aan je paper/masterproef te beginnen.

Ik heb veel gelezen, maar ik weet niet meer wat ik heb gelezen en waar ik het kan terugvinden.

Gebruik Endnote.

Neem je literatuur opnieuw door, maar lees oriënterend, screen de tekst.

Stel per literatuurbron fiches op met paginaverwijzingen om de belangrijkste zaken bij te houden.

Ik heb veel literatuur verzameld, ik lees constant en ik vind elk detail belangrijk.

Haal de grote lijnen uit de literatuur. Lees oriënterend, screen de tekst.

Lees geen volledige boeken, maar haal enkel de zaken eruit die voor je onderwerp relevant zijn.