Getallen

  Er zijn geen echte vaste regels voor het schrijven van getallen in letters of cijfers. De meest voorkomende afspraken zijn de volgende:

  • Schrijf getallen tot twintig voluit. Ook de tientallen tot honderd, de honderdtallen tot duizend, enz.
   bv. achtste, tien, zeventien, 22, veertig, 103, tweehonderd, 250, drieduizend, miljoen
  • Schrijf cijfers niet voluit bij exacte informatie zoals maten, temperaturen, gewichten, jaartallen.
   bv. De maximumsnelheid in de bebouwde kom is 30 km/u.
   bv. Deze substantie wordt op een constante temperatuur van 25°C gehouden.
   bv. De totaal afgelegde afstand bedroeg 10.738 kilometer.
  • Schrijf percentages niet voluit.
   bv. Bijna 52% van de respondenten kwam niet in aanmerking voor verder onderzoek.

  Twijfel je?

  Consulteer www.onzetaal.nl

  Consulteer taaladvies.net/taal/advies/vraag/202/93_driennegentig

  Consulteer http://www.taalonthaal.ugent.be/archief-taalmails/taaltips-van-taalonthaal-aflevering-11/

  Consulteer http://physics.nist.gov/cuu/Units/units.html voor alle mogelijke maten, gewichten en fysische eenheden.