Hoofdletters

Schrijf een hoofdletter bij ...

 • het begin van een zin,
 • merken,

bv. Essotankstation, Peugeot

 • eigennamen,

bv. Gestapo, Annemarie

 • aardrijkskundige namen en afleidingen,

bv. België, Belgisch

 • letteraanduidingen die classificeren, ordenen, evalueren,

bv. A-team, B-attest

 • letteraanduidingen die de vorm weergeven.

bv. L-vormig, O-benen, T-shirt

Schrijf geen hoofdletters bij ...

 • u en uw,
 • aanspreekvormen, functiebenamingen en titulatuur,

bv. de heer, dominee, professor, secretaris-generaal

 • merken die soortnamen zijn,

bv. een aspirientje, een breezer

 • Duitse substantieven,

bv. apfelstrudel, bühne, übermensch

 • letteraanduidingen die geen vorm weergeven:

bv. x-stralen, y-as, x-as

Twijfel je?

Consulteer http://woordenlijst.org

Consulteer L. POLLEFLIET: Schrijven van verslag tot eindwerk. Academia Press Gent, 2014. p.193-196