Spel met k, c of qu

Spel met c ...

  • aan het begin van een woord:

bv. acc-, co-, col-, com-, con-, contra-, cor-, cata-, cate-, cri-, crypt-, crypto-, loco-, macro-, micro-, necro- en oct-.

Let op: axioma

  • op het einde van een woord:

-act, -actie, -actief, -ca, -caresse, -caris, -caster, -catie, -caris, -catief, -cator, -catrice, -ctief, -cus, -ect, -ectie, -ectief, -ica, -scoop, -uct, -uctie

  • in de woorden:

accorderen, college, classicisme, declasseren, practicum, product, taxatie, taxeren, taxfree, vacant

Spel met k ...

  • bij uitheemse woorden uit het Latijn of Frans:

komedie, strikt, klasseren, akkoord, praktijkassistent, praktisch, vakantie, klassiek

  • bij elektr-
  • in de woorden:

fotokopiëren, fotokopie, katalysator, katapult, koket, kolonie, kopie, kosmos, kroket (voedsel), kwadraat, macrokosmos, taks, taksvrij, traktaat

Spel met qu ...

  • in de woorden:

adequaat, antiquariaat, antiquiteit, aquaduct, aquarium, delinquent, quasi, croquet (spel), equivalent, quasi, quotiënt

! Let op: diskwalificeren, kwadraat, kwaliteit, kwart, kwestie, relikwie

Twijfel je?

Consulteer http://woordenlijst.org

Consulteer L. POLLEFLIET: Schrijven van verslag tot eindwerk. Academia Press Gent, 2014. p.189-190