Zoek bronnen

1.      Vooronderzoek 

 • Verfijn je onderwerp op basis van literatuur over je onderwerp.
 • Verken het terrein. Lees bijvoorbeeld een publicatie van jouw promotor om te weten waar hij/zij mee bezig is en wat hij/zij verwacht.

2. Literatuuronderzoek

 • Op basis van je onderzoeksvraag, zoek je nu literatuur. Lees eerst alle theoretische bronnen en bekijk nadien het empirisch onderzoek.
 • Zoek systematisch: gebruik de sneeuwbalmethode.
 • Creëer een duidelijk conceptueel en theoretisch kader.
 • Beoordeel de gevonden bronnen: zoek per bron de invalshoek van die specifieke bron zodat je het materiaal in de juiste context kan plaatsen.
 • Sta kritisch tegenover internetbronnen.

3.      Informatie ordenen

 • Maak aantekeningen, schema's van de resultaten van je zoekacties.
 • Analyseer, combineer en synthetiseer de informatie.
 • Houd fiches bij van alle zoekacties met de belangrijkste informatie.

 

 

Tips

 • Zoek een recent boek of artikel over je onderwerp en consulteer de referentielijst voor andere bronnen.
 • Noteer alle gegevens over de publicaties nauwkeurig.

 

Hoe genereer ik in Word een referentielijst?

Problemen van andere studenten