Citeer

Als je woorden letterlijk overneemt, ben je aan het citeren.

 

  • Gebruik altijd aanhalingstekens 

  • Geef onmiddellijk de bron na het citaat
  • Voeg naast auteur en boek ook het paginanummer toe
  • Wees je bewust van de voordelen en de nadelen

 

Voordelen

- Je kan autoriteiten citeren als steun voor je eigen these.

- Je kan focussen op de formuleringen van de auteur.

- Je kan de opinie van die auteur afzetten tegenover wat je zelf denkt.

-Je beklemtoont de onderzoeker en minder de resultaten.

Nadelen

- Het is moeilijker om je eigen stem te vinden en je these naar voren te brengen.

- Het is niet ideaal voor de flow van de tekst.

 

Let op: blokcitaten

Wanneer je een citaat hebt van 40 woorden of meer, dan spreken we van een blokcitaat. Zo'n citaat begint op een nieuwe regel, en springt 1,3 cm in. De aanhalingstekens zijn dan niet nodig.

Tips

  • Doe dit steeds in samenspraak met je promotor.
  • Pas op voor plagiaat: zoek de regels op de website van je faculteit.
  • Een fout in een citaat moet je overnemen. Om aan te tonen dat je de fout opgemerkt hebt, vermeld je na de fout (sic).
  • Een referentie moet steeds volledig zijn. Vind je toch geen naam, plaats of datum? Schrijf dan respectievelijk: sine nomine, sine loco of sine dato.
  • Wanneer je anderstalige termen overneemt, zet je die in het cursief.