Parafraseer

Schrijf de ideeën van andere auteurs in je eigen woorden op.

  • Bepaal de hoofdgedachte. Het thema is meestal één woord, bijvoorbeeld de klucht. De hoofdgedachte kan dan zijn: de waardering voor pure klucht in de geschiedenis van het komisch toneel is niet altijd vanzelfsprekend geweest.
  • Parafraseer: De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In zijn overzicht van de geschiedenis van het komisch toneel in Europa signaleert W.D. Howarth dat in sommige periodes het komisch toneel geacht werd een moreel doel te dienen. Humor als doel in zichzelf werd in deze periodes niet gewaardeerd. (17)
  • Soms kan het nuttiger zijn om te citeren. Ga na of een citaat een meerwaarde biedt voor je tekst.
  • Parafraseer met volgende woorden:

Met …… wordt bedoeld…. , onder … verstaat …, uit volgende studie blijkt, in het onderzoek van X werd aangetoond,…

  • Vermeld altijd de bron na de geparafraseerde zin of alinea. Zorg ervoor dat er geen verwarring mogelijk is.