Onderwijs

De personeelsleden van de Vakgroep Biochemistrie en Microbiologie draagt bij tot verschillende onderwijsprogramma's op bachelor en master niveau waarin zij verantwoordelijk zijn voor of betrokken bij diverse cursussen. De Vakgroep onthaalt meerdere studenten uit deze programma's bij hun stages en eindwerkprojecten die ingebed zijn in de diverse onderzoekslijnen van het departement.

Bachelor niveau

Drie-jarige bacheloropleidingen aan Universiteit Gent

Bachelor of Science in de biochemie en biotechnologie (nederlandstalig)
Bachelor of Science in de biologie (nederlandstalig)
Bachelor of Science in de chemie (nederlandstalig)
Bachelor of Science in de diergeneeskunde (nederlandstalig)

Vier-jarige bacheloropleidingen aan Ghent University Global Campus, South Korea

Bachelor of Science in Molecular Biotechnology (in English)
Bachelor of Science in Environmental Technology (in English)
Bachelor of Science in Food Technology (in English)

Master niveau

Master of Science in biochemistry and biotechnology (in English)
Master of Science in biology (in English)
Master of Science in bioinformatics - systems biology (in English)

PhD studies

Openstaande vacatures in onze vakgroep (WE10) worden vermeld op de website van Universiteit Gent.

Indien je interesse hebt voor onderzoek binnen een van onze onderzoeksgroepen, neem dan contact op met de verantwoordelijke professor.