Onderzoeksgroep Caroline De Tender

Onderzoeksfocus

De onderzoeksgroep van Caroline De Tender focust op het microbiële leven in bodem en substraten en hun interactie met de plant. Door een combinatie van next-generation sequencing technieken, phospholipid fatty acids analysis (PLFA) en cultivatie worden bacteriën, schimmels en protisten bestudeerd in de bodem en in relatie tot de plantenwortel in functie van plantengroei en defensie. Binnen de groep bekijken we hoe we een gezonde bodem en een gezonde plant kunnen bekomen door nuttig gebruik te maken van deze microbiële gemeenschappen. Dit kan enerzijds door een gezonde “stressor” toe te voegen (zoals biochar, chitine of compost) of een negatieve stressor te weren (zoals microplastic vervuiling).

In samenwerking met het instituut voor landbouw-, visserij- en voedingsonderzoek (ILVO) focust de groep op het effect van biochar en chitine op de groei van aardbei en sla, met als doel het verminderen van het gebruik van pesticiden en minerale nutriënten. Zo konden ze aantonen dat chitine een groep schimmels behorend tot de Mortierellomycota stimuleert die de groei van de plant positief beïnvloedt. Verder onderzoek naar deze groep van schimmels moet de groeipromotie verklaren.

Binnen het ERC project MiCoS focust de groep op microplastic vervuiling in (landbouw)bodems. Naast het bepalen van de concentratie en de graad van de vervuiling, wordt het effect van de vervuiling op de bodem en plantengezondheid nagegaan, met een specifieke focus op het effect op de microbiële gemeenschap. Door gebruik te maken van specifieke cultivatiemedia en recente technologie, worden ten slotte bacteriën en schimmels onderzocht die plastics zouden kunnen afbreken.

Beknopt cv

Caroline De Tender studeerde bio-ingenieurswetenschappen aan de Universiteit Gent en behaalde haar doctoraat in de biotechnologie in mei 2017, in samenwerking met het ILVO.

In 2017 startte ze als postdoc binnen de vakgroep Toegepaste Wiskunde, Informatica en Statistiek, Universiteit Gent, en werkte ze voor 1 jaar samen met het NIOO (Nederlands instituut voor Ecologie) om zich te verdiepen in biostatistiek, metagenomics en bioinformatica.

Vanaf 1 februari 2023 is ze benoemd als professor binnen de vakgroep biochemie en microbiologie na het behalen van een ERC starting grant rond microplastic vervuiling in landbouwbodems in de Benelux.

Publicaties van Caroline De Tender

Twitter: @CarolineTender