Diensten van LM-UGent

BCCM/LMG Bacteriënverzameling

De BCCM/LMG Bacteriënverzameling is gehuisvest in het Laboratorium voor Microbiologie. Het is een van de zeven partners van de Belgische Gecoördineerde Verzamelingen van Micro-organismen (BCCM, Belgian Coordinated Collections of Micro-organisms). Ze bevat meer dan 27000 bacteriële stammen, behorend tot ongeveer 500 genera en 3000 soorten, subspecies of pathovars, waaronder ook diverse groepen met milieu- en biotechnologisch belang, behorend tot risicoklassen 1, 2 en 3 (beperkt). BCCM/LMG levert diensten van moleculaire stam identificatie en typering, safe- patent en contractuele bewaring. Onderzoek en diensten focussen op de taxonomie van plant-geassocieerde bacteriën, azijn- en melkzuur bacteriën en ook op populatiedynamiek in intestinale ecosystemen en verbetering van bewaringsmethoden. BCCM/LMG is ISO 9001: 2015 gecertifieerd.

StrainInSight: Nieuwe ontdekkingsmethoden om stammen te selecteren voor academia en industrie

StrainInSight biedt toegang tot onze gesloten collectie van meer dan 46.000 bacteriële stammen geïsoleerd uit zeer uiteenlopende bronnen, met vertegenwoordigers van meer dan 550 bacteriële genera. De collectie blijft groeien dankzij culturomics projecten. De stammen zijn geïdentificeerd met state-of-the-art methoden (MALDI TOF massa spectrometrie, volledige genoomsequentie analyse) en dragen geen gekende beperkingen op commercieel gebruik (Nagoya).

Nationaal Referentiecentrum voor Burkholderia cepacia complex

Sinds januari 2011, is het Laboratorium voor Microbiologie, Vakgroep Biochemie en Microbiologie, UGent, samen met het Departement Microbiologie en Ziekenhuishygiëne, UZ-Brussel, belast met de controle van luchtweginfecties door niet-fermenterende Gram-negatieve bacilli in Belgische CF patiënten. Doelstellingen zijn om isolaten van CF patiënten te identificeren en de epidemiologie en virulentie van Bcc bacteriën en andere niet-fermenterende Gram-negatieve bacilli te bestuderen om de richtlijnen ter preventie van infecties te verbeteren. 

Proteomics platform en kwantitatieve metabolietanalyse

De onderzoeksgroep van Bart Devreese maakt deel uit van het Ghent University Expertise center for proteomics (ProteoGent) en biedt diensten aan voor eiwitanalyse, kwantitatieve proteomics en identificatie van post-translationele modificaties. Vragen kunnen gericht worden aan .

Levensmiddelenmicrobiologie Diensten

De eenheid voedingsmiddelenmicrobiologie (Prof. dr. Kurt Houf) voert sinds 1996 bacteriologische analyses uit voor derden (overheid, industrie, particuliere organisaties), waarbij zowel genormaliseerde methoden (ISO, AFNOR, ...) als aangepaste of eigen methoden worden gebruikt in de kwantitatieve of kwalitatieve bacteriologische analyse van eetwaren. De focus ligt op de analyse van eetwaren van dierlijke oorsprong, maar alle eetwaren voor menselijke consumptie kunnen, na overleg, microbiologisch worden onderzocht.
Analyses omvatten zowel de isolatie, detectie, identificatie en karakterisatie (tot op stam niveau) van (pathogene zoönotische) bacteriën, als onderzoek en identificatie van de aanwezig bacteriële flora, persisterende bacteriën, of specifieke groepen als bedervers en indicator organismen. Ook challenge testen behoren tot de expertise.
De eenheid beschikt over alle faciliteiten van een standaard microbiologisch voeding labo, aangevuld met de mogelijkheid tot doorgedreven analyses en onderzoek zoals MALDI-TOF MS, (16S DNA) sequentie bepaling, genotypering en gevoeligheidstesten.
Te analyseren monsters kunnen aan het labo direct worden afgeleverd, of door gespecialiseerde firma's worden opgehaald.