Onderzoek van Marie Joossens

Marie Joossens onderzoekt microbiële ecosystemen en hun relatie met gezondheid en ziekte met behulp van moleculaire microbiologie. Verder bouwend op haar ervaring met staalnamen en ontwikkeling van aangepaste DNA extractieprocedures voor complexe microbiële gemeenschappen, bestudeert zij gemeenschapskenmerken van complexe microbiota stalen door 16S rRNA gen sequentiedata. Haar lopend onderzoek betreft microbiomen gerelateerd aan voedsel, veterinaire en humane ziekten.