Onderzoeksgroep Anne Willems

Onderzoeksinteressen

Centrale thema's van ons onderzoek zijn bacteriële diversiteit, taxonomie en ecologie, in het bijzonder van omgevingsbacteriën, plant-geassocieerde bacteriën en andere bacteriële symbiosen.


Met zowel kweek-gebaseerde als niet-kweek gebaseerde methoden, werken we aan een aantal onderzoekslijnen betreffende bacterie-gastheer symbiosen:
We bestuderen de diversiteit van bacteriële endofyten van planten en hun mogelijke bijdrage tot koude resistentie en productie van secundaire metabolieten.
We onderzochten eveneens de diversiteit en functie van bacteriën geassocieerd met macro-en microwieren, waaronder diatomeeën.
Een reeds lang aanwezig onderzoeksthema is de diversiteit, evolutie en taxonomie van rhizobia en andere bodem en plant-geassocieerde bacteriën.
Diversiteit en functie van het darm microbioom van fruitvliegen en entomopathogene nematoden zijn andere recente onderzoeksthema's.

Binnen het domein van de omgevingsmicrobiologie werken we aan volgende thema's:
We onderzoeken de diversiteit, verspreiding en functie van bacteriën in Antarctische terrestrische locaties, voornamelijk in oppervlakte stalen die blootgesteld zijn aan de extreme polaire omgevingscondities.
In het marien milieu, bestuderen we eveneens de diversiteit en functies van bacteriën in intertidale sedimenten, en in het bijzonder hun rol in de stikstofcyclus en hun interacties met diatomeeën en eenoogkreeftjes (copepoden).

Beknopt cv

Anne Willems studeerde biologie aan de Universiteit Gent en behaalde haar doctoraat in de microbiologie in januari 1991 aan het Lab. voor Microbiologie.

In 1991 behaalde ze een Europese beurs als postdoc aan het AFRC Institute of Food Research, Dept. Microbiology, Shinfield, Reading, UK voor 18 maanden. Daarna verbleef ze aan het BBSRC Institute of Food Research in Reading als Higher en daarna Senior Scientific Officer.

Ze keerde terug naar de Universiteit Gent in oktober 1996 als FWO postdoc in het Lab. voor Microbiologie waar ze in 2005 professor in microbiologie werd.

Publicaties van Anne Willems