Bijzonder statuut voor studenten

Studenten die in aanmerking komen voor een bijzonder statuut kunnen - in functie van de reden van het bijzonder statuut - één of meerdere faciliteiten genieten.

Voor het lopende academiejaar 2016-2017 bezorg je het aanvraagformulier ‘bijzonder statuut’ met de nodige bewijsstukken en attesten (bij voorkeur in pdf-formaat) via statuut@ugent.be (formulier in het Engels: Special status for students – application form).
Heb je een functiebeperking, neem dan vooraf contact op met het Aanspreekpunt student & functiebeperking.
Ben je topsporter dan geldt een specifieke aanvraagprocedure.
Vanaf academiejaar 2017-2018 gelden andere procedures zoals hieronder vermeld.

Categorieën

Het bijzonder statuut voor studenten kan worden toegekend op basis van

  1. Functiebeperking
  2. Erkende topsport
  3. Professionele kunstbeoefening
  4. Mandaat
  5. Uitzonderlijke sociale of individuele omstandigheden
  6. Student-ondernemerschap
  7. Anderstaligheid

Reglementering

Lees voor de precieze bepalingen i.v.m. het bijzonder statuut artikel 25 van het onderwijs- en examenreglement.

Contact

statuut@ugent.be