Alumniverenigingen

De Universiteit Gent telt 39 alumniverenigingen. De verenigingen zijn in de meeste gevallen gebonden aan een specifieke opleiding of faculteit.

Via jouw vereniging kom je in contact met studiegenoten en kan je deelnemen aan activiteiten specifiek gericht op alumni uit jouw afstudeerrichting.

Niet elke opleiding heeft een bijhorende alumnivereniging. In dat geval kan je via de centrale alumniwerking een alumnikaart aanvragen.

Letteren en Wijsbegeerte

Recht en Criminologie

Wetenschappen

Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen

Ingenieurswetenschappen en Architectuur

Economie en Bedrijfskunde

Diergeneeskunde

Deze faculteit heeft momenteel nog geen alumnivereniging. Meer info over de faculteit en vacatures voor alumni vind je op https://www.ugent.be/di/nl.

Psychologie en Pedagogische Wetenschappen

Bio-ingenieurswetenschappen

Farmaceutische Wetenschappen

    Politieke en Sociale Wetenschappen

    Andere, niet-facultaire alumniverenigingen

    (*) betalend lidmaatschap bij deze verenigingen geeft je automatisch recht op de alumnusvoordelenkaart