Buitenpraktijk

Contact

Telefoonnummer (24/7) : 09/264 75 30

Voor niet dringende zaken, zoals het maken van een afspraak voor een bedrijfsbezoek, verdere info over een probleembedrijf …, kunt u ons steeds contacteren of tijdens de kantooruren op 09/264 75 30.

Indien u vragen heeft, twijfel dan niet raad te vragen aan één van onze dierenartsen als hij/zij aanwezig is op uw bedrijf of neem telefonisch contact op. Indien u dit doet tussen 8u en 8u30 ’s morgens of na 17 u, dan kan één van de dierartsen u te woord staan.

Eerstelijns diergeneeskunde

Zowel melkveehouders als vleesveehouders uit de ruime regio van Merelbeke kunnen beroep doen op onze diensten. Naast runderen behoren ook schapen-en geitenhouders tot ons cliënteel. Onze dierenartsen gaan steeds de baan op met enkele laatste jaarstudenten van de optie herkauwers. Iedere patiënt wordt grondig onderzocht en elke (be)handeling wordt wetenschappelijk goed onderbouwd. Op deze manier worden de studenten na de vele jaren van theorie klaar gestoomd voor een job in de praktijk.

Het team veegezondheid bestaat uit een brede groep van medewerkers, waarbij dag en nacht minstens twee dierenartsen ter beschikking zijn om samen met studenten de baan op te gaan voor eerstelijns en ambulant werk.

Vandaag de dag wordt er steeds meer aandacht besteed aan preventieve diergeneeskunde zoals vaccinatie en klauwverzorging. Het voorkomen van ziekten is voor de veehouder een belangrijke investering, omdat preventie meestal goedkoper is dan behandeling.

Wij werken samen met verschillende diergeneeskundige labo’s zoals DGZ Vlaanderen, MCC en Zoolyx. Daarnaast kunnen wij dringende analyses zelf uitvoeren op de faculteit. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Het bepalen van Calcium en Magnesiumwaardes bij melkkoeien met kalfziekte
  • Het ketonengehalte bij (slepende)melkziekte
  • Biestkwaliteit en antistofgehaltes van kalveren

Voor de diagnose van parasitaire aandoeningen werken wij samen met de dienst Parasitologie van de faculteit Diergeneeskunde.

Bedrijfsbegeleiding

Onze bedrijfsbegeleiding heeft als algemeen doel om samen met de veehouder op regelmatige basis naar de diergezondheid en de diergezondheidsresultaten op het bedrijf te kijken, deze te evalueren, doelen te stellen en adviezen te formuleren waardoor de rendabiliteit van het bedrijf goed blijft of zelfs verbetert. Wij willen het extra paar ogen vormen dat er voor zorgt dat bedrijfsblindheid op het bedrijf geen kans krijgt. Wij willen via een preventieve aanpak verzekeren dat een bedrijf gevrijwaard blijft van grote diergezondheidsproblemen en daarmee gepaard gaand: economische verliezen, stress en tijdsverlies.

De algemene begeleiding van uw bedrijf gebeurt door één van onze dierenartsen. Specifiek wordt er aandacht besteed aan de vruchtbaarheid (drachtcontroles, onderzoek van open koeien en probleemgevallen), klauwgezondheid, uiergezondheid, jongvee opfok, rantsoen, productie en de controle van infectieuze ziekten zoals BVD, IBR, Neospora ea.

Begeleiding probleembedrijven

Op regelmatige basis worden wij door collega-dierenartsen of bedrijven gevraagd om een tweedelijnsbezoek uit te voeren op een bedrijf met problemen. Dit doen wij graag en over het ganse land steeds in samenwerking met de bedrijfsbegeleidende dierenarts in het gezelschap van enkele studenten.

Documenten

Hieronder vind je

 

 

Koeien in stal