Mastitis en melkkwaliteit

Studenten

Theorie

Opleiden van studenten diergeneeskunde binnen het vakgebied uiergezondheid en melkkwaliteit is een belangrijke taak van het M-team. Er wordt tijd gespendeerd aan de theorie rond uiergezondheid. Daarnaast wordt stilgestaan bij bedrijfsbezoeken die de laatstejaarsstudenten uitvoeren in het kader van hun opleiding op verschillende melkveebedrijven.

Bij ieder bezoek aan een (probleem-)bedrijf door ons zijn twee laatstejaarsstudenten diergeneeskunde optie herkauwers aanwezig. Zij bereiden na het bezoek het verslag voor.

Advisering (probleem-)bedrijven

Bij ieder bezoek aan een (probleem-)bedrijf door ons zijn twee laatstejaarsstudenten diergeneeskunde optie herkauwers aanwezig. Zij bereiden na het bezoek het verslag voor.

Dierenartsen

De opleiding en voordrachten voor dierenartsen zijn steeds interactief opgezet met de bedoeling samen met rundveedierenartsen met een specifieke interesse in uiergezondheid in de ruimste zin te discussiëren over preventie, controle en behandeling van mastitis of meer specifiek over het belang van bacteriologisch onderzoek en de interpretatie van de resultaten.

Elk jaar verzorgen we via de Academie voor Diergeneeskunde van de Faculteit Diergeneeskunde een interactieve dagopleiding "Praktische aanpak melkveebedrijf met uiergezondheidsproblemen" voor praktiserende dierenartsen uit Vlaanderen en Nederland. Tijdens deze opleidingsdag wordt ook een bezoek gebracht een het labo (M-labo) van het M-team waar een korte en praktische uitleg over het bacteriologisch onderzoek van melkstalen wordt gegeven.

Bedrijven

Het M-team organiseert ook praktijkgerichte studiedagen waarop adviseurs en vertegenwoordigers van farmaceutische firma's, voederfirma's, melkmachinefabrikanten,.... hun kennis over uiergezondheid en melkkwaliteit kunnen "bijspijkeren". De studiedag kan een halve of volledige dag in beslag nemen waarin verschillende onderwerpen over uiergezondheid en melkkwaliteit naar keuze aanbod kunnen komen, aangevuld met een bezoekje aan ons labo bacteriologie en de kliniek van de faculteit diergeneeskunde. Daarnaast wordt ook een interessant naslagwerk, lunch en koffie voorzien. Tijdens de studiedag ligt de nadruk op interactie met veel ruimte voor vragen en discussie. Het programma is vrij in te vullen.

Onderwerpen die aan bod kunnen komen zijn:

  • Mastitisverwekkers - bacteriologische onderzoek (met praktijkgerichte uitleg in M-labo)
  • Algemene preventie en controle van mastitis
  • Behandelen van klinische mastitis
  • Aanpak subklinische mastitis
  • Vaarzenmastitis
  • Data-analyse celgetalgegevens

 

Studenten en koeien