I-4-1-Health

Project

Het Interreg project i-4-1-Health in de grensstreek Vlaanderen-Nederland focust op antimicrobieel stewardship, infectiepreventie en het bestrijden van antibioticaresistentie tussen mens en dier.

Binnen dit project zijn wij betrokken bij werkpakket 5, de veehouderij. Dit heeft tot doel pluimvee- en varkenshouders te coachen naar verbeteringen in o.a. bioveiligheid en management via een bedrijfsspecifiek actieplan, om bijgevolg het antibioticagebruik te reduceren. Dit project is een samenwerkingsprogramma met de financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

i-4-1-health

Duur

januari 2017 - december 2019

Teamleden

  • drs. Nele Caekebeke

Projecttype

Dit project is een samenwerkingsprogramma met de financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.