Veterinaire epidemiologie

Expertise

De expertise van het team veterinaire epidemiologie ligt vooral binnen de driehoek van antibioticaresistentie (AMR), antibioticagebruik (AMU) en bioveiligheid.

One health approach

Antibioticaresistentie (AMR) past perfect binnen het onderzoeksgebied van de veterinaire epidemiologie. Het heeft niet alleen zeer complexe transmissieroutes, het is ook gekenmerkt door een One-Health aspect aangezien het zijn implicaties heeft in zowel de diergeneeskunde als de humane geneeskunde. Antibioticagebruik (AMU) en bioveiligheid zijn hier sterk mee verweven aangezien het gebruik van antibiotica de belangrijkste oorzaak is van resistentie en bioveiligheid als tool gehanteerd wordt om antibioticagebruik te beperken. Vele vragen rondom deze driehoek zijn nog onbeantwoord en worden om die reden onderzocht in onze verschillende projecten, die hieronder worden toegelicht.

 Ook geïnteresseerd in een project?

 Bij interesse in een samenwerking of wanneer u beroep wilt doen op onze expertise kan u contact opnemen met Prof. dr. Jeroen Dewulf.

 Projects

Titel Beschrijving Publicatiedatum
EFFORT Ecology from Farm to Fork Of microbial drug Resistance and Transmission 01-01-2014 12:37
Dysbird Onderzoek gedaan naar de pathogenese, diagnostiek en preventie van aspecifieke darmgezondheidsproblemen bij vleeskippen 01-01-2014 12:37
I-4-1-Health Interreg project i-4-1-Health, werkpakket 5 01-01-2017 12:37
BOBIOSEC Bestuderen van het niveau van bioveiligheid op alle types rundveebedrijven met als doel richtlijnen voor te stellen ter preventie van de introductie en de verspreiding van ziekten 01-01-2015 12:37
BPG-AB Beter Produceren Geen Antibiotica 01-01-2018 12:37
DISARM Disseminating Innovative Solutions for Antibiotic Resistance Management 31-01-2019 12:37
Pupwelfare Wetenschappelijk onderzoek naar het welzijn, het gedrag en de gezondheidstoestand van in België verkochte pups 01-01-2014 12:37