Interne geneeskunde paard

Onderzoeksdomeinen

Het onderwijs wordt steeds bijgestuurd aan de hand van recente publicaties. De behandelingsmethoden worden steeds ondersteund door de resultaten van deskundig onderzoek. Dit team verricht momenteel onderzoek op de volgende domeinen.

Cardiologie

Hiervoor is er een apart Equine Cardiology Ghent team  dat zich specialiseert in de volgende methodes.

Koliek

Koliek is een zeer frequent ziektebeeld bij het paard. Koliek kan in ernst variëren van mild tot levensbedreigend, het kan paarden van iedere leeftijd of ras treffen. Verschillende oorzaken kunnen aan de basis liggen (voedingsproblemen, zand, verteringsstoornissen, darmparasieten, maagulcera,....) De grootste complicatie van koliek is ileus.

Postoperatieve ileus, oftewel het “stilvallen” van de darm na een koliekoperatie, wordt vooral gezien na koliek van de dunne darm. Paarden die hieraan lijden, stapelen enorm veel vocht op in de maag. Om te voorkomen dat de maag scheurt, moet deze regelmatig worden leeggemaakt. Het vocht dat op die manier verloren gaat, moet aangevuld worden met een intensieve infuusbehandeling. Helaas sterft -ondanks behandeling- nog steeds ongeveer 1/3 van de paarden die postoperatieve ileus ontwikkelen. Onderzoek op onze vakgroep heeft een aantal factoren opgespoord die het ontstaan van ileus in de hand kunnen werken. Hierdoor kan voor de operatie beter ingeschat worden of een paard veel kans heeft om deze complicatie te ontwikkelen. Ook is de werking aangetoond van een medicijn tegen ileus: met dit middel bleek de kans om ileus te ontwikkelen 4x kleiner te zijn! Sindsdien wordt dit middel standaard gegeven aan elk paard dat geopereerd wordt voor koliek van de dunne darm.

In dit team wordt onderzoek verricht naar prognose, diagnose en behandelingstechnieken voor ileus bij paarden.

Neurologie

Soms wordt men geconfronteerd met paarden die slordig lopen. Er is geen duidelijk mank been aan te duiden. Klinische-neurologisch onderzoek en radiografieën van verschillende delen van het been geven geen specifieke diagnose. Veder onderzoek van de geleiding van het ruggenmerg is dan de volgende stap die men zou moeten nemen.

Op onze vakgroep werden er 2 technieken ontwikkeld die ons meer informatie kan geven over ruggenmerg of spieraandoeningen.

  1. Met de MMEP-test (een pijnloze test die uitgevoerd wordt op het rechtstaande paard) gaat men eerst de hersenen magnetisch stimuleren, vervolgens loopt de prikkel naar zowel de spieren van de voor- als de achterbenen. Het traject dat de prikkel aflegt kan uitgezet worden op een curve. Er zijn standaardtijden bepaald voor gezonde paarden en indien het ruggenmerg aangetast is, gaat de tijd tussen het stimuleren van de hersenen en het ontvangen van de prikkel verlengen. Zo weet men zeker dat de symptomen van slordig lopen, e.d. veroorzaakt worden door een beschadiging in het ruggenmerg.
  2. Met EMG wordt met een naalddetectie-onderzoek de elektrische activiteit in een bepaalde spier gemeten. De elektrische activiteit wordt met een toestel hoorbaar gemaakt en wordt vastgelegd op papier. Bepaalde afwijkende signalen zijn typisch voor bepaalde spieraandoeningen bij het paard (vb. HYPP bij Quarter Horses).

Afgewerkte doctoraten

Hier vind je alle doctoraten terug