Cardiologie

Equine Cardioteam Ghent

De universiteit beschikt over een gespecialiseerd cardiologie team paard , het Equine Cardioteam Ghent.

Equine Cardio Ghent

Atrium fibrillatie (boezem of voorkamer fibrilleren)

    • Door middel van pacemakers werd eerst de pathofysiologie van atriale fibrillatie bestudeerd bij het paard.
    • Vervolgens werd een revolutionaire techniek voor het behandelen van atriale fibrillatie ontwikkeld nl. door middel van ‘transveneuze elektrische cardioversie’ (TVEC). Tijdens deze behandeling krijgt het paard een elektrische shock toegediend onder algemene narcose om het normale hartritme te herstellen. Deze techniek is veel efficiënter en geassocieerd met minder neveneffecten in vergelijking met de standaard medicamenteuze techniek.

  • Nieuwe echocardiografische technieken (2D speckle tracking en tissue Doppler Imaging) en gegevens van het intracardiale electrogram worden gebruikt als voorspellende parameters i.v.m. prognose van atriale fibrillatie.

2D speckle tracking (2D ST) en Tissue Doppler Imaging (TDI)

Dit zijn nieuwe echocardiografische technieken die toelaten om de hartfunctie (van zowel kamer als voorkamer) beter te kunnen beoordelen. Referentiewaarden voor gebruik bij paarden werden opgesteld en het nut van deze technieken werd aangetoond.

Pacing

Een techniek voor ‘pacing’ of elektrisch stimuleren van het hart werd ontwikkeld die toelaat om een te traag kloppend hart sneller te doen slaan. Deze techniek kan zowel tijdelijk (temporary pacing) als permanent d.m.v. implantatie van een pacemaker uitgevoerd worden. Pacemaker implantatie behoort dus ook tot de mogelijkheden voor gebruik bij paarden.

Cardiac biomarkers

Speciale bloedonderzoeken laten toe om natriuretische peptiden (ANP, proANP, NT-proANP, NT-proBNP,...) en hartspierenzymes (cTn I, cTn T) bij het paard te bepalen. Deze parameters stijgen onder specifieke omstandigheden zoals bij een dilatatie van het hart of bij hartspierschade. Referentiewaarden voor diverse parameters werden opgesteld zodat deze kunnen gebruikt worden bij het klinisch onderzoek van hartpatiënten.