Voortplanting gezelschapsdieren

De meest recente onderoeken van het team voortplanting gezelschapsdieren gaan over de volgende topics:

Het genitaal microbioom van honden

Recentelijk is het belang van bacteriële populaties in verschillende lichaamsniches erkend, te beginnen met het darmmicrobioom. Ook de voortplantingsorganen herbergen bacteriële populaties die bijdragen aan gezondheid en vruchtbaarheid. Mede hierdoor is er bezorgdheid ontstaan over het gebruik van antibiotica. Misbruik van antibiotica kan leiden tot onevenwichtigheden in het microbioom en tot het ontstaan van antimicrobiële resistentie bij verschillende bacteriën. Daarom doen we momenteel onderzoek naar het vagina en sperma microbioom in gezondheid en ziekte, om de rol van bacteriën in vruchtbaarheid en reproductieve prestaties op te helderen.

– Penelope Banchi & Lotte Spanoghe

Welkom vruchtbaarheid!

In dit nieuwe innovatieve onderzoeksproject, gepland voor 2024, bouwen we verder op het onderzoek naar het genitaal microbioom, maar met een potentieel geweldige toepassing in de praktijk. Hier zullen we de impact testen van de supplementatie  van een probioticum, speciaal ontwikkeld voor deze toepassing, op de spermakwaliteit en het invriezen van sperma. Dit probioticum bevat levende micro-organismen die bedoeld zijn om gezondheidsvoordelen te hebben wanneer ze worden geconsumeerd.

 – Penelope Banchi, Lotte Spanoghe, Guillaume Domain, Joke Lannoo, Florin Posastiuc

Cryopreservatie van hondensperma

Cryopreservatie van sperma is een waardevol hulpmiddel bij geassisteerde voortplanting om de genetische diversiteit bij honden te verbeteren. De cryopreservatie van spermatozoa van honden wordt echter belemmerd door individuele variabiliteit in de cryotolerantie van sperma, waardoor de toepassing ervan beperkt wordt tot een selectie van honden. In deze onderzoekslijn streeft onze groep ernaar de cryopreservatie van sperma voor deze specifieke honden te optimaliseren door meerdere cryopreservatieprotocollen te ontwikkelen en voorspellende factoren te identificeren die in staat zijn het meest geschikte protocol voor deze individuen te bepalen.

– Guillaume Domain

Impact van het castreren van teven en reuen op de gezondheid op lange termijn

Het castreren van uw hond heeft veel voordelen, waarvan het voor de hand liggende het voorkomen is van ongewenste nestjes. Daarnaast is een belangrijke reden het voorkomen van loopsheidsymptomen in teven (ongewenst seksueel gedrag, weglopen van huis en vaginaal bloedverlies) waar sommige eigenaren last van hebben. Ten slotte vermindert castratie de prevalentie van pyometra en borsttumoren. Helaas heeft castratie ook enkele nadelen, zoals een hoger risico op overgewicht en vachtveranderingen en een mogelijke toename van angst en agressief gedrag. Bovendien bestaat er een verhoogd risico op bepaalde orthopedische problemen en het ontstaan van urine-incontinentie. Onlangs hebben sommige onderzoeken erop gewezen dat bepaalde rassen een verhoogd risico hebben op het ontwikkelen van bepaalde kankers na castratie.
Hierdoor onderzoeken we momenteel of we deze recent gedocumenteerde bijwerkingen vaker kunnen waarnemen bij gecastreerde teven en reuen dan bij intacte honden, aangeboden op de faculteit diergeneeskunde.

 – Guillaume Domain, Joke Lannoo, Penelope Banchi

Sperma preservatie in niet-gedomesticeerde diersoorten

Tegenwoordig worden veel diersoorten als bedreigd beschouwd vanwege het lage voortplantingssucces. Een van de redenen hiervoor is de wijziging van hun natuurlijke habitat als gevolg van menselijk ingrijpen. Technologieën voor geassisteerde voortplanting zijn een krachtig hulpmiddel voor reproductief succes. Concreet zijn het verzamelen, cryopreservatie en opslag van sperma essentieel om genetisch materiaal te behouden voor toekomstig gebruik. Daarom concentreren we ons momenteel op het verbeteren van de spermacollectie en cryopreservatieprotocollen bij niet-gedomesticeerde soorten, met een recente specifieke focus op reptielen.

 – Penelope Banchi

  

Grondwerken voor innovatieve screeningprogramma's - testiculaire en prostaatpathologieën bij honden

 Net als bij de humane geneeskunde wordt een van de belangrijkste aandachtspunten in het wetenschappelijk onderzoek voor gezelschapsdieren vertegenwoordigd door de geavanceerde studie van bloedstroomparameters, geëvalueerd door middel van echografische technieken, in relatie tot de evaluatie van potentiële serumbiomarkers. Hoewel de beslissingsboom voor chirurgische castratie bij honden zal worden aangepast aan de nieuwe bevindingen met betrekking tot de impact ervan op de diergezondheid, zal een preventieve aanpak verplicht worden. Daarom zijn onze onderzoeksinspanningen gericht op de screening van prostaat- en testisziekten, waaronder neoplasie en BPH. Innovatieve, minimale of zelfs niet-invasieve diagnostische methoden kunnen dus bijdragen aan de preventie van verschillende gezondheidszorgproblemen die steeds vaker voorkomen bij hondenpatiënten, en daarmee voldoen aan de regelgeving op het gebied van dierenwelzijn.

– Florin Posastiuc