Bevestiging

(Version française ci-dessous ; English version below)


Beste mevrouw, meneer,
Wij hebben uw gegevens goed ontvangen, u ontvangt tevens een e-mail ter bevestiging. Gelieve de huidige maatregelen in verband met COVID-19 hieronder weergegeven grondig door te nemen.
Onze kliniek bevindt zich achteraan rechts op de campus (ingang 20).
Van zodra u op de parking bent vragen wij u het speciale GSM-nummer 0478/94 37 50 te bellen. De dierenarts wordt dan op de hoogte gebracht van uw aankomst.
U blijft vervolgens in of bij uw auto wachten tot één van onze dierenartsen u belt of met u komt praten.
De dierenarts zal in de meeste gevallen uw dier aannemen om het te gaan onderzoeken.
Hij/zij zal u tussentijds komen informeren over zijn/haar bevindingen en verdere stappen bespreken.
U wordt in principe niet in de gebouwen van de kliniek toegelaten tijdens de consultatie, tenzij in uitzonderlijke gevallen.
Wanneer u toch in de gebouwen van de kliniek moet zijn, is het dragen van een mondmasker verplicht en moeten ook de andere Corona maatregelen zoals ‘social distancing’ en wassen en ontsmetten van de handen goed nageleefd worden.
Momenteel worden enkel betalingen met de kaart geaccepteerd.
Voor meer informatie: https://www.ugent.be/di/khd/nl/actueel/nieuws/corona.html
Hartelijk dank voor uw begrip en het strikt naleven van deze afspraken.
Het team van de Universitaire Dierenkliniek Kleine Huisdieren
Chère madame, cher monsieur,
Nous avons bien reçu vos coordonnées, vous recevrez aussi un email de confirmation. Veuillez bien lire les mesures prises à la clinique suite au COVID-19 ci-dessous.
Notre clinique se trouve à l’arrière du campus (entrée 20).
Lorsque vous arrivez au parking, merci de composer le numéro suivant: 0478/94 37 50. Le vétérinaire sera prévenu de votre arrivée.
Vous êtes ensuite prié d'attendre sur le parking dans ou juste à côté de votre voiture, jusqu’à ce qu'un de nos vétérinaires vienne à votre rencontre ou vous appelle.
Dans la plupart des cas, le vétérinaire vous prendra votre animal pour l'examiner seul à l’intérieur de la clinique.
Ensuite, le vétérinaire vous informera de ses résultats préliminaires et discutera des étapes à suivre.
Il ne vous est pas permis de rentrer dans la clinique, sauf cas exceptionnels.
Si vous devez quand même rentrer dans la clinique, veuillez mettre un masque et veuillez suivre les conseils généraux pour le Coronavirus (gardez une distance suffisante, mesures hygiéniques pour les mains).
Seulement les payements par carte seront acceptés.
Pour plus d’information : https://www.ugent.be/di/khd/nl/actueel/nieuws/corona-fr.html
Merci de votre compréhension, et merci de respecter ces précautions.
L’équipe de la Clinique Universitaire des Animaux de Compagnie
Dear madam, dear sir, We have received your information, you will also receive a confirmation email. Please read carefully the instructions concerning COVID-19 stated below.
Our clinic is located at the back of the campus (entrance 20).
When you arrive at the parking lot, please call the mobile number 0478/94 37 50. The veterinarian will then be informed that you have arrived.
Please stay in or near your car until one of our veterinarians calls you or meets you outside.
In most cases the vet will take your animal to examine it in the clinic.
He/she will inform you about his/ her preliminary findings and discuss further steps as necessary.
Generally, you will not be allowed inside the hospital building, unless in exceptional circumstances.
If you do need to enter the hospital building, wearing a mask is mandatory. Additionally, the other measures for Coronavirus such as social distancing and washing/disinfecting hands should be respected.
Currently, only card payments will be accepted.
Thank you for your understanding and strict adherence to these rules.
The Small Animal Teaching Hospital team