Over de vakgroep

Onderwijs

Onze vakgroep heeft in eerste instantie tot doel onderwijs te geven aan de studenten Diergeneeskunde. Dit onderwijs situeert zich in de geneeskunde van gezelschapsdieren, met name de hond en de kat. Geneeskunde van gezelschapsdieren omvat een hele reeks disciplines, meer bepaald

  • Interne geneeskunde
  • Neurologie
  • Cardiologie
  • Anesthesie
  • Chirurgie
  • Stomatologie
  • Oftalmologie
  • Diervoeding
  • Ethologie
  • Dermatologie

Wij streven naar een combinatie van theoretisch en klinisch onderwijs.

Meer info over onderwijs...

Onderzoek

Binnen onze vakgroep voeren we ook wetenschappelijk onderzoek uit. Meestal is dit verweven met het onderwijs en de dienstverlening.

Het onderzoek heeft betrekking op de verscheidene disciplines binnen onze vakgroep. Het onderzoek binnen onze vakgroep wordt tevens gekenmerkt door een integratie tussen de verschillende subdisciplines en door multidisciplinaire samenwerking over de vakgroepgrenzen en universiteiten (UZ Gent, Universiteit Utrecht) heen.

Meer info over onderzoek...

Dienstverlening

Tenslotte heeft de vakgroep ook een belangrijke taak met betrekking tot klinische en wetenschappelijke dienstverlening. Deze dienstverlening speelt zich af in de kliniek kleine huisdieren.

In de kliniek verrichten onze dierenartsen dagelijks consultaties binnen de verschillende disciplines.

Daarnaast omhelst de dienstverlening het geven van adviezen aan dierenartsen betreffende allerhande diergeneeskundige problemen of vraagstukken.

We combineren de dienstverlening uiteraard steeds met het klinisch onderwijs of het onderzoek.

Meer info over dienstverlening...