Ben jij of ken jij een trotse eigenaar van een gezonde hond? Misschien kan jij ons dan helpen!

De lever is een belangrijk orgaan dat enerzijds stoffen aanmaakt voor het lichaam en anderzijds zorgt voor de afbraak van afvalstoffen uit het maagdarmstelsel. Afwijkingen ter hoogte van de lever kunnen leiden tot problemen ter hoogte van verschillende orgaansystemen die een invloed hebben op het hele lichaam zoals groeiachterstand, neurologische klachten zoals abnormaal gedrag en epilepsie, urinewegproblemen en maagdarmklachten.
De normale werking van de lever kan nagegaan worden door onder andere het uitvoeren van leverfunctietesten. Aan de faculteit diergeneeskunde loopt er momenteel een onderzoeken waarbij we leverfunctietesten bij gezonde honden willen optimaliseren om deze daarna te kunnen gebruiken bij honden met verschillende leveraandoeningen.

De meest gebruikte leverfunctietest is de gepaarde galzurentest. Hiervoor wordt er een bloedstaal genomen op nuchtere maag, waarna er een kleine hoeveelheid voeding wordt gegeven. Twee uur na de maaltijd wordt er een tweede bloedstaal genomen. Het is echter op dit moment niet duidelijk welke soort voeding en hoeveel voeding er nodig is om een optimale stijging van de concentratie aan galzuren in het bloed te verkrijgen, en zo een zo correct mogelijk beeld te krijgen van de werking van de lever. De lidocaïnetest is een nieuwere, snellere leverfunctietest die voornamelijk in de humane geneeskunde gebruikt wordt. Het is echter ook een veelbelovende en test in de diergeneeskunde, maar om de test te kunnen gebruiken is het belangrijk om referentiewaarden in gezonde honden te bepalen. Voor deze test wordt er een katheter geplaats in een bloedvat en wordt er een lage dosis van een veelgebruikte en veilige pijnstiller geïnjecteerd. Vijftien minuten nadien wordt een bloedstaal genomen om na te gaan hoe snel de lever deze pijnstiller afbreekt. Tenslotte kan er ook informatie over de lever bekomen worden door het uitvoeren van elastografie van de lever. Dit is een niet invasieve test, waarbij er met behulp van echografie wordt nagegaan wat de stijfheid van de lever is. Aanwezigheid van bijvoorbeeld littekenweefsel in de lever maakt de lever stijver. Ook om deze test beter op patiënten te kunnen toepassen is het belangrijk om referentiewaarden te bekomen van gezonde honden en om na te gaan of er verschillende metingen worden bekomen als deze test op verschillende dagen worden uitgevoerd op eenzelfde hond.

Dit onderzoek wordt uitgevoerd op twee verschillende dagen. Op iedere dag wordt de gepaarde galzurentest uitgevoerd en elastografie van de lever. Op de tweede dag zal ook de lidocaïnetest worden uitgevoerd. Voor geen van de onderzoeken is het nodig om uw hond te laten verdoven; zowel bloedname, plaatsen van katheter en echografie worden als weinig stresserend beschouwd voor de meeste honden indien dit wordt uitgevoerd in een rustige omgeving. Als dank voor de deelname aan dit onderzoek bieden wij u een gratis gezondheidsonderzoek aan, inclusief algemeen bloedonderzoek en echografie van de buik. Wij garanderen u dat deelname aan dit onderzoek op geen enkele wijze de gezondheid van uw hond negatief zal beïnvloeden. In tegendeel, de onderzoeken leveren nuttige informatie op voor de gezondheidstoestand van uw hond en zijn van nut voor toekomstige patiënten.

Voor meer informatie kan u contact opnemen met dierenarts N. Devriendt of Prof. H. de Rooster via. Alvast heel erg bedankt voor jullie interesse!