Heeft uw hond een hoofd- of halskanker die voor chirurgie in aanmerking komt? Info voor eigenaars

Heeft uw hond een hoofd- of halskanker die voor chirurgie in aanmerking komt en wil u meewerken aan wetenschappelijk onderzoek? 

De behandeling gaat door in de Universitaire Dierenkliniek Kleine Huisdieren van de Universiteit Gent. 

Procedure: 

- Ofwel wordt de Nanobody-kleurstof vlak voor de operatie ingespoten, ofwel wordt de Nanobody-kleurstof na chirurgische wegname van de kanker op het wondbed gesprayed. 

- De verdoving zal dezelfde zijn als bij honden die chirurgie ondergaan en niet aan het onderzoek deelnemen. 

- De chirurgische benadering zal dezelfde zijn als bij honden met hoofd- en halskanker die niet aan het onderzoek deelnemen. 

- Het operatienveld zal met een speciale camera worden belicht. Op een beeldscherm zal dan duidelijk worden waar de kankercellen zich bevinden omdat ze zullen oplichten (fluoresceren).  

- Nadat het tumoraal weefsel werd verwijderd, zal het wondbed opnieuw worden bekeken met de speciale camera en zullen eventuele resterende fluorescerende cellen worden verwijderd 

Zonder eigenaren zoals u is het onmogelijk om nieuwe behandelingen te ontwikkelen die het welzijn maar ook de levensverwachting van uw viervoeter verbeteren. Wij stellen uw bijdrage aan de vooruitgang van de diergeneeskunde ten zeerste op prijs. Deelname aan dit onderzoek zal ook helpen om deze toepassing tijdens chirurgie bij mensen met hoofd- en halskanker verder te verbeteren. 

Deelname aan deze klinische studie verloopt op vrijwillige basis. Vooraleer uw hond aan de klinische studie kan deelnemen, moet u een schriftelijke verklaring ondertekenen. Als dank voor uw medewerking bieden we u het histologisch onderzoek en de eerste consultatie na de ingreep gratis aan. 

Voor meer informatie en voor doorverwijzing kan contact opgenomen worden met dierenarts Nayra Valle via nayra.valle@ugent.be of Professor Hilde de Rooster (Weke Delen Chirurgie) via hilde.derooster@ugent.be. 

Terug naar introductie

kankercellenonderzoek