Eigenaarsinfo: invloed van vitamine K op bloedstolling bij honden met leveraandoeningen

De lever is een belangrijk orgaan dat onder andere zorgt voor afbreken van toxische stoffen en voor de aanmaak van een groot deel van de stollingsfactoren. Bij patiënten met leverproblemen die geopereerd moeten worden (bvb om leverbiopten te nemen of om een portosystemische shunt te behandelen) wordt er geadviseerd om enkele dagen voor de ingreep vitamine K toe te dienen om de bloedstolling te verbeteren tijdens de chirurgie. Bij mensen met chronische leveraandoeningen werd echter aangetoond dat het toedienen van vitamine K niet helpt om de bloedstolling te verbeteren omdat de verminderde bloedstolling niet het gevolg is van een vitamine K-tekort maar wel van andere stoffen die noodzakelijk zijn voor de bloedstolling.

Het doel van deze studie is om het effect van vitamine K op de bloedstolling te bestuderen bij honden met leveraandoeningen. Momenteel krijgen alle patiënten met leveraandoeningen voor de operatie vitamine K toegediend. Indien de afwijkende bloedstolling bij honden echter niet vitamine K-afhankelijk blijkt te zijn, heeft het geen zin om vitamine K toe te dienen, maar moeten de onderliggende aandoeningen behandeld worden indien mogelijk of moet er iets anders toegediend worden vooraleer veilig te kunnen opereren.

Voor deze studie zoeken we patiënten die gediagnostiseerd zijn met een extrahepatische portosystemische shunt die chirurgisch behandeld worden en honden met andere leveraandoeningen die chirurgie ondergaan (bvb voor het nemen van leverbiopten).

Om het effect van vitamine K op de bloedstolling na te gaan wordt de bloedstolling gecontroleerd voor het opstarten van de vitamine K behandeling, 3 dagen voor de operatie. Vlak voor de operatie wordt er opnieuw bloed genomen om de bloedstolling te controleren. Indien er abnormaliteiten aanwezig zijn in de bloedstolling net voor de operatie, wordt er een plasmatransfusie gegeven tijdens de operatie om de bloedstolling alsnog te verbeteren, zoals nu reeds routinematig bij onze patiënten gebeurt.

Bij deelname aan deze studie wordt uw hond zeer intensief opgevolgd door specialisten van zowel de dienst interne geneeskunde als chirurgie. Bovendien worden de kosten van de controlebezoeken en de bloedanalyses niet aan u doorgerekend. De uitslagen van de verschillende onderzoeken zullen naar uw dierenarts gestuurd worden, en u en uw dierenarts kunnen ons steeds contacteren voor extra vragen om zo de behandeling en opvolging van de patiënten te optimaliseren.

Uw deelname aan deze studie zal ons belangrijke informatie opleveren voor toekomstige patiënten met leveraandoeningen.

Voor meer informatie en voor doorverwijzing, gelieve contact op te nemen met de dierenartsen G. Serrano (dienst interne geneeskunde) of N. Devriendt (dienst chirurgie) via of 09/264 77 00.

 

vitaminek