Masterproefprijzen 2023

(24-04-2024)

De vakgroep Architectuur en Stedenbouw reikte op 22 april 2024 masterproefprijzen uit aan masterstudenten ingenieurswetenschappen: architectuur die in 2023 zijn afgestudeerd. De geselecteerde masterproeven zijn een bloemlezing uit de verscheidenheid aan onderzoeksvelden aan de vakgroep. Professoren betrokken bij de opleiding selecteerden 5 masterproeven die elk om een specifieke reden excellent zijn en tot de verbeelding spreken.

Veroordeeld Monument: Strategisch ontwerponderzoek naar de reïntegratie van het Oud Gerechtsgebouw Gent als publiek monument in de stad
Warre Delaplace & Jesse Ghyssaert

Het maken van een transnationale (t)huis: vrouwen met Turkse migratieachtergrond (ver)bouwen in Wondelgem.
Silke Jacobs & Lamia Kocaman

Architectuurcultuur in Vlaanderen. Van pionierswerk tot hoogtij 1983 - 2000.
Inigo Custers

Inheriting Mennes: het rioleringsproject en de verstedelijking van de Antwerpse Agglomeratie
Francis Schoups

Gebouw B op het UZ Gent. Een analyse van de mogelijkheden tot hergebruik van gebouwonderdelen en materialen. Ontmanteling voor hergebruik mogelijk maken door het herschrijven van het UGent typebestek.
Lune Boret & Karen Steukers

Masterproeven die elders reeds in de prijzen gevallen waren, werden door de vele hoogkwalitatieve werken niet meer in aanmerking genomen. Nicolas De Wispelaere ontving de Vlaamse Scriptieprijs voor zijn werk 'Rève de la nage métropolitaine : voorstellen voor grootstedelijke zwemfaciliteiten in Brussel'. Gentiel Acar ontving voor zijn werk 'De herbruikbaarheid van isolatiematerialen uit bestaande gebouwen: specifiek onderzoek naar minerale wol isolatie uit platte daken' de SECO-award, ie-net-prijs en de NBN Sustainability award.

Alle masterproeven zijn consulteerbaar via de universiteitsbibliotheek.