Bibliotheek

Over de bibliotheek

De bibliotheekwerking van de Vakgroep Architectuur en Stedenbouw is geïntegreerd in de Faculteitsbibliotheek Ingenieurswetenschappen en Architectuur die zich achter de inkomhal van het Plateaugebouw bevindt.

Daar werd de voormalige practicumzaal natuurkunde door OFFICE Kersten Geers David Van Severen verbouwd tot een bibliotheek die na sluitingstijd tot lezingenzaal voor de faculteit omgevormd kan worden. Met haar collectie en onderzoeksfaciliteiten is de bibliotheek een belangrijke plek voor het onderwijs en onderzoek binnen de vakgroep.

Collectie

Het omvangrijkste deel van de vakgroepcollectie bestaat uit monografieën over hedendaagse en twintigste-eeuwse architecten. Ook stedenbouw, ruimtelijke planning, architectuurtheorie, architectuurgeschiedenis en bouwtechniek zijn ruim vertegenwoordigd.

Er lopen abonnementen op het merendeel van de belangwekkende tijdschriften en databanken over de architectuurcultuur, hedendaagse kunst en bouwtechniek. De bibliotheek heeft ook een uitgebreide archiefcollectie van historisch belangrijke tijdschriften.

De Bekaertbibliotheek is integraal opgenomen in de collectie.
Catalogus: http://lib.ugent.be/

Team

Prof. Dirk De Meyer – Academisch verantwoordelijke
Mieken Osselaer – Faculteitsbibliothecaris

Veerle Rogge – Coördinator I-pool
Annemie Vandenbulcke – Dienstverlening I-pool
Katrien Van Roste - Interbibliothecair Leenverkeer – ibl

Els Ackaert – Interbibliothecair Leenverkeer – ibl
Rik Vanmoerkerke – Acquisitie architectuur & stedenbouw
Maryse Willems – Beheer tijdschriftencollectie architectuur & Stedenbouw