Info voor studenten

Atelier faciliteiten

De Vakgroep Architectuur en Stedenbouw stelt aan haar studenten en medewerkers een aantal atelier faciliteiten ter beschikking zoals het gebruik van een plotter, lasercutter, 3D printer, ...

Expolab

Werd je gevraagd je project te archiveren? Hier vind je meer informatie over de procedure en de fiches om in te vullen.