Info voor studenten

Atelier faciliteiten

De Vakgroep Architectuur en Stedenbouw stelt aan haar studenten en medewerkers een aantal atelier faciliteiten ter beschikking zoals het gebruik van een plotter, lasercutter, 3D-printer, ...

Ombudsdienst

Als student kan je met problemen en klachten terecht bij de ombudsdienst van de faculteit. Hier vind je meer informatie en wie je kan raadplegen binnen onze vakgroep

Tips bij online begeleiding

Wil je handgetekende plandocumenten op schaal brengen en te digitaliseren? Of ben je op zoek naar manier om een 3D-model online delen via je webbrowser? Hier vind je tips en sjablonen om online begeleiding te vergemakkelijken. 

Expolab

Werd je gevraagd je project te archiveren? Hier vind je meer informatie over de werkwijze en de fiches om in te vullen.