Info voor studenten

Atelier faciliteiten

De Vakgroep Architectuur en Stedenbouw stelt aan haar studenten en medewerkers een aantal atelier faciliteiten ter beschikking zoals het gebruik van een plotter, lasercutter, 3D printer, ...