Stafleden aan het woord

Professor Dirk De Meyer over Architectuurgeschiedenis en -theorie

Gastprofessor Tijl Vanmeirhaeghe over Architectuurontwerpen

Postdoctoraal onderzoeker Elisa Van Kenhove over Bouwfysica en -techniek

Assistent Hong Wan Chan over de relatie tussen studenten en docenten