Bart Verschaffel

Zelfstandig Academisch Personeel
Contactgegevens en onderzoeksprofiel

Biografie

Bart Verschaffel (1956°), studeerde Wijsbegeerte en Middeleeuwse Studies  aan de KU Leuven en behaalde er het doctoraat in de wijsbegeerte (KU Leuven,1985). Hij is aan de UGent verbonden als gewoon hoogleraar en doceert architectuurtheorie en architectuurkritiek. Hij publiceert voornamelijk op het gebied van de cultuurfilosofie, de architectuur- en kunsttheorie, en de esthetica, met als belangrijkste monografische publicaties: De glans der dingen. Studies en kritieken over kunst en cultuur (1989°); Rome/Over theatraliteit (1990); Figuren/Essays(1995); Architecture is (as) a Gesture (2001), À propos de Balthus (2004); Van Hermes en Hestia. Teksten over architectuur (2006, 2010²); Nature morte, portrait, paysage. Essais sur les genres en peinture (2007); Een god is vele dieren. Essays over Jan Fabre 1988-2010 (2009); De zaak van de kunst. Over kennis, kritiek en schoonheid (2011), Charles Vandenhove. Architecture / Architectuur 1954-2014 (2014), Mock humanity! Two essays on James Ensor’s grotesques(2018).

Bart Verschaffel is de auteur van een reeks documentaire films over Belgische kunstenaars zoals Jan Fabre, Henri De Braekeleer, René Magritte, Thierry De Cordier e.a., in samenwerking met Jef Cornelis (BRTN). Hij leidde de programmasectie ‘Discours en literatuur’ voor het programma Antwerpen Culturele Hoofdstad van Europa in 1993 en was curator van de tentoonstellingen: ‘Giambattista Piranesi. De prentencollectie van de Universiteit Gent ’(KMSK Gent, 2008) en‘ b0b Van Reeth. Architect ’(Brussel, BOZAR, 2013). Hij werd bekroond met de tweejaarlijkse prijs voor kunstkritiek van de Vlaamse Gemeenschap in 2003 en is lid van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschap en Kunsten. Hij is momenteel coördinator van het interfacultair onderzoekscentrum VANDENHOVE en verantwoordelijk voor de kunstcollectie Charles Vandenhove die in 2016 aan de UGent is geschonken.

Onderzoeksprojecten Bart Verschaffel