Jelle Laverge

Jelle Laverge (1984) behaalde het diploma van burgerlijk ingenieur-architect aan de Universiteit Gent in 2007. Tussen 2005 en 2007 was hij deeltijds werkzaam bij Bureau Bouwtechniek in Antwerpen. Sinds 2007 is hij als voltijds assistent verbonden aan de Vakgroep Architectuur & Stedenbouw bij de onderzoeksgroep Bouwfysica. In 2011 behaalde hij bovendien een masterdiploma in de rechten aan deze universiteit. Daarnaast was hij in het voorjaar van 2011 deeltijds gastdocent bouwfysica aan KaHo Sint-Lieven in Gent. Ondersteund door een FWO-reiskrediet (V430911N) verbleef hij gedurende de zomer van 2011 een drietal maand aan de University of Texas at Austin als gastonderzoeker. Hij behaalde in 2013 een doctoraat in de ingenieurswetenschappen met een proefschrift getiteld ‘Ontwerp strategieën voor residentiële ventilatie’. Hij is lid van ISIAQ, SRS en ASHRAE

Onderzoeksprojecten Jelle Laverge