Kristiaan Borret

Gastprofessor
Contactgegevens en onderzoeksprofiel

Biografie

Kristiaan Borret (1966) studeerde burgerlijk ingenieur-architect (KUL, Leuven) en behaalde aanvullende diploma’s baccalaureaat wijsbegeerte (KUL, Leuven), science politique et affaires publiques (UCL, Louvain-la-Neuve), en Master in Urbanism (UPC, Barcelona).

Kristiaan Borret is sinds 2015 bouwmeester – maître architecte van Brussel Hoofdstedelijk Gewest.
Van 2006 tot 2014 was hij stadsbouwmeester van de Stad Antwerpen en sinds 2017 is hij supervisor voor Oostenburg in opdracht van de Gemeente Amsterdam.
Hij is sinds 2005 gastprofessor stadsontwerp aan de Universiteit Gent.

In zijn loopbaan pendelt Kristiaan Borret tussen theorie en praktijk, tussen publieke en privé-sector, tussen beleid en ontwerp, tussen architectuur en stedenbouw.

Aan de Universiteit Gent heeft hij theoretisch onderzoek verricht omtrent hedendaagse transformaties van stad, stedelijkheid en publieke ruimte, onder meer in de interdisciplinaire onderzoeksgroep GUST (Ghent Urban Studies Team). In het Projectteam Stadsontwerp (KULeuven), Labo S (UGent) en Tractebel-Technum heeft hij gewerkt aan stadsontwerpen, infrastructuurstudies en aanleg publieke ruimte in België, Nederland en Frankrijk. Als bouwmeester/supervisor begeleidt hij tal van stadsontwikkelingsprojecten met het oog op ruimtelijke kwaliteit.

Kristiaan Borret publiceert regelmatig in publieksmedia en vaktijdschriften en is actief in diverse bestuursorganen of beleidscommissies in het domein van architectuur, stedenbouw en cultuur in België en in het buitenland.

In 2013 ontving Kristiaan Borret de tweejaarlijkse Prijs van de Vlaamse Gemeenschap voor Architectuur.