Stijn Van de Putte

Assistent
Contactgegevens en onderzoeksprofiel

Stijn Van de Putte (°1991) behaalde in 2014 het diploma 'Master in de Ingenieurswetenschappen: Architectuur – afstudeerrichting Bouwtechniek en Architectuurontwerp' aan de UGent. Zijn masterproef handelde over de commissioning van de uitvoeringskwaliteit en het gebruik van het gebouw en de installaties van een CO2-neutrale woonwijk. Nadien verwierf hij het diploma van leraar via de Specifieke Lerarenopleiding (vakdidactiek wiskunde) aan de UGent en vervolgens ging hij van 2015 tot 2017 aan de slag als ingenieur in een bouwbedrijf.

Sinds 2017 werkt hij aan de onderzoeksgroep Bouwfysica. Hij volgt namens de onderzoeksgroep de VLAIO-proeftuinprojecten op: energieoptimalisatie van historische woonerven (case De Schipjes, Brugge), gefaseerde energierenovatie van sociale flatgebouwen (case Driehofsteden, Kortrijk) en ontwikkeling van (kosten-)optimale renovatiestrategieën voor architectuurhistorisch waardevolle woonblokken (case Kielparktoren, Antwerpen). In deze projecten komen diverse aspecten aan bod: evaluatie van energiegebruiken en gebruikerscomfort vòòr en na renovatie, gebruikersfeedback, uitvoeren van diverse in situ testen, simuleren van verschillende technische scenario's, etc. Binnen het Kennisplatform Woningrenovatie worden de resultaten van de verschillende proeftuinprojecten samengebracht en geanalyseerd. Andere kleine projecten waarbij hij betrokken is, zijn onder meer het 'My Healthy Home'-project i.s.m. VITO en het uitwerken van TOTEM-opleidingen i.s.m. OVAM.

Verder neemt hij verschillende onderwijstaken op, waaronder projectbegeleiding van vakken binnen de pijler bouwtechniek en begeleiding van masterproefstudenten.

Onderzoeksprojecten Stijn Van de Putte