Willem Bekers

Assistent
Contactgegevens en onderzoeksprofiel

Willem Bekers (°1979) studeerde af als architect in 2002 met het ontwerp van een museum in Glasgow (“Museum of Ballistic Design or: how I learned to stop worrying and love the bomb”) en een typologisch onderzoek naar kustverdedigingswerken. Tussen 2004 en 2016 was hij projectarchitect bij Import Export Architecture (Antwerpen) waar hij werkte aan ontwerp en realisatie van zeer uiteenlopende projecten met dikwijls onconventionele inslag en niet zelden met een sterke focus op complexere geometrieën. Hij stond ook in voor de uitvoering van een aantal projecten in samenwerking tussen Import Export Architecture en Marc Koehler Architects (Amsterdam) en Plus Office Architects (Brussel). In 2005 richtte hij een eigen kleinschalige architectuurpraktijk op.

Sinds 2005 is Willem Bekers ook als deeltijds praktijkassistent actief aan de Vakgroep Architectuur & Stedenbouw (UGent). Zijn onderwijsactiviteiten zijn toegespitst op twee domeinen: enerzijds verzorgt hij mee verschillende cursussen rond digitale ontwerptechnieken (generatief ontwerp, computer aided design, rapid prototyping) en anderzijds geschiedenis van de hedendaagse constructie (20ste-eeuwse architectuur, militaire architectuur).

Recente onderzoeksinteresses omvatten (digitaal) erfgoed, de ruimtelijke dimensie van conflict en ontwerptheorie. In 2016 startte hij een doctoraatsonderzoek naar het spanningsveld tussen 20ste-eeuwse militaire geschiedenis, constructiegeschiedenis en architecturale ontwerpmethodologie. In dit onderzoek wordt het militaire denken benaderd als paradigma voor een verwetenschappelijkte, modelgebaseerde en probleemoplossende strategie voor architectuurontwerp en bouwpraktijk.