Advies en dienstverlening in het domein Bouwfysica

De onderzoeksgroep Bouwfysica geeft advies en ondersteuning aan bouwbedrijven, materiaalfabrikanten, ontwerpers en studiebureaus. Via simulaties of metingen kunnen de bouwfysische prestaties van constructiecomponenten, installaties, gebouwen en uitvoeringstechnieken bepaald worden.

Volgende onderzoeken kunnen bijvoorbeeld worden uitgevoerd:

  • Luchtdichtheidsmetingen van gebouwen in situ met blowerdoor of tracergas methode
  • Luchtdichtheid, waterdichtheid en mechanisch gedrag van constructieonderdelen in het Testcentrum Gevelelementen
  • Thermische optimalisatie van raamprofielen (Uf-waarde) en bouwknopen (Ψ-waarde)
  • Simulatie van het hygrothermisch gedrag van bouwcomponenten voor innovatieve producten of complexe schadegevallen
  • R&D ondersteuning voor ventilatieconcepten
  • Prestatiebeoordeling van ventilatiesystemen

Andere testen en advieswerk zijn eveneens mogelijk indien deze passen in het kader van lopende onderzoeksprojecten.

Informatie

Prof. Arnold Janssens
Tel: 09/264 39 06
E-mail: Arnold.Janssens@ugent.be

Technicum Blok 4 – 1e verdieping
Sint-Pietersnieuwstraat 41 – B4
9000 Gent