Labo A

Labo ALabo A is verbonden aan de vakgroep Architectuur en Stedenbouw van de Universiteit Gent.
Het 'Laboratorium Architectuur' werd in 2009 opgericht om toegepast onderzoek te verrichten en dienstverleningsopdrachten te vervullen in ontwerpgerelateerde materies. Zijn studie- en ontwerpwerk is er op gericht om de uitwerking van het architecturale object in diverse registers, en op verschillende schaalniveaus, te expliciteren. Daarin staan de verhouding van het object tot een context en een programma, alsook zijn typologische en topologische definitie, centraal.

Labo A fungeert bij zijn onderzoek- en dienstverleningswerk als een wetenschappelijk platform. Zijn medewerkers beschikken over de wetenschappelijke kennis en een ruime praktische ervaring met betrekking tot de verschillende aspecten van het ruimtelijk ontwerp. De gebundelde kennis en ervaring kan zo een doelgerichte en efficiënte aanpak van de opdracht waarborgen. Voor elke opdracht wordt een uitvoerend en een wetenschappelijk team samengesteld. Het uitvoerend team voert het eigenlijke toegepaste onderzoek of de ontwerpopdracht uit. Het wetenschappelijk team adviseert de methodiek en bewaakt de kwaliteit van het uitgevoerde werk

Onderzoeksprojecten

Gerelateerde inhoud